Kerneopgave og kerneydelser fra strategi til hverdagsværdi

“Kære Allan, Alle her i afdelingen har været meget glade for din undervisning og der er ingen tvivl om at jeg gerne anbefaler dig i en anden sammenhæng.

Stinne Juul Jensen – Afsnitsleder – Klinik Anæstesi – Aalborg Universitetshospital