- og skab bedre resultater

Kurset om kommunikation giver inspiration, udfordring og redskaber til håndtering af kommunikationen med kollegaer og samarbejdspartnere. Der bliver gået tæt på den verbale og nonverbale kommunikationen og den oprindelige betydning af ordet kommunikation – ”at gøre fælles” – bliver taget meget bogstaveligt. Der vil blive skabt et fælles sprog, og bevidsthed mellem deltagerne, hvor der tages højde for kommunikationens subjektivitet og relationernes betydning.

Udgangspunktet er, at al bevægelse nødvendigvis må starte indefra. Det handler derfor også om den enkelte og dennes indstilling til kommunikationen, relationen og samarbejdet. Det hele starter således også med den enkelte og de områder hvor vi hver især har afgørende indflydelse til at gøre en forskel for den bæredygtige kommunikation i samarbejdet.

Indhold

 • tydeliggørelse af relationernes væsentlighed
 • håndtering af udfordrende og potentielt konfliktfyldte situationer
 • handlinger og intentioner – om antagelser og fortolkning
 • styrkelse af sociale kompetencer
 • forudindtagethed – det altid “at have ret” og hvorfor det ikke er nok 🙂
 • nye handlinger giver nye resultater
 • tydelig kommunikation – søg at forstå andres perspektiv
 • det aktive valg – om egen indflydelse og ansvar

Kommunikation i dagligdagen

 • større evne til at etablere kontakt og blive forstået af andre
 • indsigt i – og forståelse for – forskellige fortolkninger i kommunikation
 • redskaber til at kommunikere så du sikre andres forståelse
 • redskaber til bedre at forstå andres kommunikation
 • større accept af forskelligheder, styrker og svagheder
 • større refleksion over egen og andres kommunikation og adfærd
 • redskaber til at håndtering af vanskelige samtaler
 • forståelse for kommunikationens psykologiske aspekter
 • større evne til klar og tydelig formidling

 

Deltagernes egen dagligdag og praktiske erfaringer på arbejdspladsen vil danne baggrund for indholdet i kurset om kommunikation. Herved sikrer vi den direkte kobling til hverdagen. Vi arbejder med aktiv læring og skaber en dynamisk ramme, hvor deltagerne er aktive medspillere. Denne involvering sikrer en stærk og solid integration og giver redskaber til direkte anvendelse i dagligdagen.

Vil du vide mere?

Se Allan på slap line omkring kommunikation

Det synes Morsø Kommune om kurset

“Det var en helt fantastisk inspirerende dag. Aldrig har vi oplevet så mange positive tilkendegivelser over en teamdag. De sidste 2 dage har vi kunnet mærke en forskel!! En forskel på, hvordan medarbejderne møder hinanden, måden de tager kontakt til hinanden på. Ikke mindst ved jeg at 2 kollegaer som virkelig havde det dårlig med hinanden, nu har fået snakket sammen og har fundet ud af de måske ikke er så forskellig fra hinanden alligevel. Snakken blev taget allerede samme aften 🙂 det er jo fantastisk!!

Anna Poulsen – Leder- Morsø Kommune – Social og Sundhed – Støberigården

Kontakt os!

Vi lever af at være i dialog med mennesker!

Derfor er din respons vigtig for os. Ring eller skriv til os og få en snak om den situation, du og din afdeling står i. Fortæl lidt om ønskerne og tankerne bag et eventuelt arrangement, så vender vi tilbage til dig.

Ring til os på 7026 6646

Du må også skrive til os. Brug formularen her eller sende os en mail på info@addfocus.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.

  Andre forslag til kurser

  Boldøvelse - Addfocus arbejder med aktive foredrag og bruger ofte øvelser, hvor deltagerne skal op af stolen

  Kurset Stærkere samarbejde

  Gennem dette kursus om samarbejde bliver I styrket i teamet og opnår større indsigt i interne styrker og udfordringer, mens de sociale kompetencer øges på tværs af teamet.

  Kurset Forandring med vilje

  Kurset Forandring med vilje

  Vi skal være forandringsparate, forlyder det, men hjernen holder så uendeligt meget af mønstre. Det vi gjorde i går, vil vi derfor med stor sandsynlighed også gøre i morgen.

  Kurset Styrk arbejdsmiljøet

  Kurset Styrk arbejdsmiljøet

  Psykisk arbejdsmiljø har fået et øget fokus på danske arbejdspladser. Et sundt og udviklende psykisk arbejdsmiljø er en produktiv kraft, som øger arbejdspladsens samlede evne til at skabe effekt og værdi.