Leder mod forandring

Grundtanken i coaching er, at alle mennesker har de ressourcer der er nødvendige, for at opnå deres mål. Det, som skal drive os til at handle er værdien bag målet. Addfocus arbejder med coaching som en implementeret teoretisk tilgang der understøtter kommunikationen, øvelserne og leder mod mål, ejerskab og forankring. Sammen med kunden udforsker vi nuet og designer fremtiden!

Mål - værdi - handling

Alle mennesker har de ressourcer der er nødvendige for at opnå deres mål. Det, som skal drive os til at handle, er værdien bag målet.

Sæt energien fri

Coaching er en proces, der gennemføres i et tillidsfuldt og konstruktivt miljø, med sigte på at lukke op for et andet menneskes eller et teams potentiale til at forbedre egen situation og maksimere præstationer. Coachen fremkommer ikke med løsningsforslag men sætter i stedet den coachede eller teamet i stand til selv, at finde muligheder og vælge mellem løsninger.

Omvendt Jeopardy

Coaching er at stille spørgsmål i stedet for at give svar. Dette udvikler kompetencen hos den coachede, får værdierne frem og hjælper personen eller teamet i fokus til at tage ejerskab, føle commitment og selv opdage, hvilke handlinger der skal til, for at målet kan nås. Gennem coaching mindskes kløften mellem den ønskede og den aktuelle performance.

Selvopfyldende profetier

Fremtiden opstår ud af det vi gør i nuet, og dermed bestemmer vi selv i høj grad, hvad vores fremtid skal indeholde. Dette gælder både for det individuelle menneske og i høj grad for virksomheden.

”Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den.”

Peter Drucker

Værdien er omdrejningspunktet

Værdier er det, der er vigtigt for os – dét, som motiverer og styrer os i en bestemt retning. Det enkelte menneskes værdisæt er hovedmotivationen bag alle dets handlinger – ligesom virksomhedens værdisæt er baggrunden for dennes aktiviteter. For at virksomheden kan opnå sine mål er det derfor vigtigt, at medarbejderne kan identificere sig med virksomhedens værdier og dermed altid have dem for øje som værende målestokken for, hvorvidt processen frem mod målet er i tråd med virksomhedens værdier. Sammenfald mellem den enkelte persons og virksomhedens værdier er nøglen til tilfredse, motiverede og engagerede mennesker, som derigennem skaber en succesfuld virksomhed.

I Addfocus bruges grundtankerne i appreciative inquiry som en tilgang. Denne tilgang giver organisationen mulighed for at se på sig selv med nye, forstående, kærlige, nysgerrige og udfordrende øjne.

Er du klar til lidt mere teori? Så klik på et link.

Se eksempler på vores foredrag

Foredrag om Samarbejde og kommunikation

Arbejdsglæde og trivsel

Trivsel er, når du ikke kan få øje på en idiot i miles omkreds!

Foredraget Social kapital i praksis

Social kapital i praksis

Den sociale kapital er et udtryk for værdien der ligger i samarbejdet og relationerne på arbejdspladsen.

Foredraget Vanens kraftfulde magt

Vanens kraftfulde magt

Sygefravær er IKKE en privatsag - det er et fælles ansvar! Og trivsel er ikke blot fravær af sygdom.