Hensigten med kurserne er forandring – midlet er aktiv læring

Vi tilrettelægger og faciliterer kurser og procesforløb for ledere og medarbejdere med omdrejningspunkt i en anerkendende tilgang til jeres organisation og med udgangspunkt i jeres røde tråd. I får levende formidling med humoristiske vinkler.
Herunder ser I fire tematikker, som vi kunne tage udgangspunkt i.

Boldøvelse - Addfocus arbejder med aktive foredrag og bruger ofte øvelser, hvor deltagerne skal op af stolen

Kurset Stærkere samarbejde

Gennem dette kursus om samarbejde bliver I styrket i teamet og opnår større indsigt i interne styrker og udfordringer, mens de sociale kompetencer øges på tværs af teamet.

Kurset Styrk kommunikationen

Kurset Styrk kommunikationen

Kurset giver fx større evne til at etablere kontakt og blive forstået af andre samt indsigt i – og forståelse for – forskellige fortolkninger i kommunikation

Kurset Forandring med vilje

Kurset Forandring med vilje

Vi skal være forandringsparate, forlyder det, men hjernen holder så uendeligt meget af mønstre. Det vi gjorde i går, vil vi derfor med stor sandsynlighed også gøre i morgen.

Kurset Styrk arbejdsmiljøet

Kurset Styrk arbejdsmiljøet

Psykisk arbejdsmiljø har fået et øget fokus på danske arbejdspladser. Et sundt og udviklende psykisk arbejdsmiljø er en produktiv kraft, som øger arbejdspladsens samlede evne til at skabe effekt og værdi.

Nye indsigter

I Addfocus arbejder vi som proceskonsulenter på at få deltagere til at anskue problemstillinger og løsninger på en ny måde for at skabe nye mønstre. Vi arbejder med aktiv læring, og har udviklet fysiske virkemidler i form af øvelser, der underbygger det teoretiske grundlag. Formålet er at inddrage deltagerne i situationer der skaber ny erkendelse og dermed blik for nye handlemuligheder.

Ikke to forløb er ens!

Alle procesforløb og teamudviklingskurser kræver tydelig forventningsafklaring og nøje planlægning. Vi tager udgangspunkt i jer og jeres behov, og vi tilrettelægger kurset, så I får det udbytte, I ønsker.

Aktiv læring

Vores facilitering fordrer personlig involvering af deltagerne. Denne involvering sikrer indsigt, ejerskab og forpligtelse på målene. Forpligtelsen skaber bevægelse fra tanke til handling. Vi bruger aktive procesøvelser – deltagerne skal simpelthen op af stolene og med i øvelserne.

Metoden

Øvelserne i sig selv skaber ikke nødvendigvis den ønskede bevægelse. Derfor følges øvelserne altid op med en refleksiv proces, hvor deltagernes egne indsigter og perspektiver bliver bragt op i gruppen, for at skabe forankring frem mod implementering i hverdagen. Addfocus arbejder således processuelt ud fra følgende metode:

Oplæg

Oplægget sætter fokus på det konkrete emne, den forestående øvelse retter sig imod. Oplægget skal give indblik, dels i øvelsen, men også skabe refleksion inden øvelsen påbegyndes. Oplægget afsluttes med en præcis instruktion til selve øvelsen.

Øvelse

De praktiske øvelser er et vigtigt element, da de involverer deltagerne og skaber læring med personligt ejerskab. Øvelserne designes således at de passer til jeres situation, jeres niveau, og det mål I har med forløbet.

Proces

Processen er deltagernes indbyrdes refleksioner, indsigter og eftertanke. Her klarlægges handlemuligheder i forhold til de opnåede indsigter. Formidlingen skal kunne kobles direkte til deltagernes dagligdag, og dermed skabe et kraftfuldt hverdagssprog i organisationen.

Forankring

Forankringen skal sikre, at indsigter, handlemuligheder og det fælles sprog, helt konkret implementeres i hverdagen. Uden handling, ingen effekt! Derfor er forankringen altafgørende for skabelsen af nye vaner og handlemønstre. Bevidst skabelse af nye vaner kræver, at vi handler konsekvent, disciplineret og vedholdende på samme måde gennem længere tid. Gør vi det, så er afregningen også kontant, og resultatet er de gode nye vaner.

Hensigter er som bekendt ikke nok for os, for tanker har udløbsdato. Handling stikker alt!

”Efter begejstring skal der flid til”  – Olaf Høst