- og bedre relationer!

Med dette kursus styrkes jeres evne til samarbejde, I opnår større indsigt i interne styrker og udfordringer, og de sociale kompetencer øges på tværs af teamet. I bliver stærkere i de gensidige faglige og sociale relationer på arbejdspladsen. Gennem accept og forståelse for menneskers forskelligheder, arbejder vi med konflikthåndtering og det, at håndtere udfordrende situationer på en hensigtsmæssig måde, der skaber et udviklende samarbejde.

Kurset i samarbejde vil tage afsæt i deltagernes egen hverdag. Dette for at sikre, at der skabes konkrete og brugbare redskaber til umiddelbar implementering i dagligdagen.

Indhold

 • tydeliggørelse af relationernes væsentlighed
 • håndtering af udfordrende og potentielt konfliktfyldte situationer
 • handlinger og intentioner – om antagelser og fortolkning
 • styrkelse af sociale kompetencer
 • forudindtagethed – det altid “at have ret” og hvorfor det ikke er nok 🙂
 • nye handlinger giver nye resultater
 • tydelig kommunikation – søg at forstå andres perspektiv
 • det aktive valg – om egen indflydelse og ansvar

Udbytte

 • teamet får større indsigt i adfærd og hvordan denne påvirker opfattelser og relationer
 • større indsigt i -og forståelse for egne reaktionsmønstre
 • forståelse for fællesskabets ansvar for individet og individets ansvar for fællesskabet
 • redskaber til at støtte og udbygge bæredygtige relationer
 • større accept af forskelligheder, styrker og svagheder
 • større refleksion over egen og andres adfærd
 • større bevidsthed omkring de elementer der tilfører dagligdagen energi

Deltagernes egne oplevelser og erfaringer på arbejdspladsen vil danne baggrund for indholdet i kurset om samarbejde. Således sikrer vi en direkte kobling til hverdagen. Vi arbejder med aktiv læring og skaber en dynamisk ramme, hvor deltagerne er aktive medspillere. Denne involvering sikrer en stærk og solid integration og giver redskaber til direkte anvendelse i dagligdagen.

I addfocus arbejder vi med anerkende tilgang til mennesket og til relationer.

Læs artiklen om Appreciative inquiry her (bare rolig, den er på dansk!)>> 

Det synes Glostrup Kommune om kurset Stærkere samarbejde

Resultatet er tydeligt og afdelingen er godt i gang med at ændre sin selvopfattelse. Allan har arbejdet med medarbejderne som gruppe og som individer – og har med sin direkte facon formået at trænge ind bag facaden på medarbejderne og skabe en reel holdnings- og adfærdsændring. Det har jeg aldrig set før med andre konsulenter på lignende opgaver igennem de seneste 13 år.

Allan formår konstant at balancere sin integritet til gavn for processen. Jeg har i meget stor grad været tilfreds med Allans proces og resultater – og kan derfor på det varmeste anbefale Addfocus og Allan.

Henrik Nellager – Centerchef – Glostrup Kommune

Kontakt os!

Vi lever af at være i dialog med mennesker!

Derfor er din respons vigtig for os. Ring eller skriv til os og få en snak om den situation, du og din afdeling står i. Fortæl lidt om ønskerne og tankerne bag et eventuelt arrangement, så vender vi tilbage til dig.

Ring til os på 7026 6646

Du må også skrive til os. Brug formularen her eller sende os en mail på info@addfocus.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.

  Andre forslag til kurser

  Kurset Styrk kommunikationen

  Kurset Styrk kommunikationen

  Kurset giver fx større evne til at etablere kontakt og blive forstået af andre samt indsigt i – og forståelse for – forskellige fortolkninger i kommunikation

  Kurset Forandring med vilje

  Kurset Forandring med vilje

  Vi skal være forandringsparate, forlyder det, men hjernen holder så uendeligt meget af mønstre. Det vi gjorde i går, vil vi derfor med stor sandsynlighed også gøre i morgen.

  Kurset Styrk arbejdsmiljøet

  Kurset Styrk arbejdsmiljøet

  Psykisk arbejdsmiljø har fået et øget fokus på danske arbejdspladser. Et sundt og udviklende psykisk arbejdsmiljø er en produktiv kraft, som øger arbejdspladsens samlede evne til at skabe effekt og værdi.