Sæt forventningerne højt

Vi forpligter os på at de arrangementer vi afholder, har klar og tydelig relevans. Derfor vil vi gerne bede jer om at sætte forventningerne højt og lade os få indblik i jer og jeres organisation, jeres udfordringer og drømme, hvad der aktuelt optager jer og i særdeleshed hvad det er I gerne vil stå tilbage med efter arrangementet.

Forventningsafklaringen er vigtig for at sikre at I booker det rigtige arrangement, som vil styrke jeres organisation, og at for at vi kan levere det I ønsker at stå tilbage med.

Overvej derfor gerne følgende inden samtalen

  • Hvad skal vi vide om jeres virksomhed, for at få indblik i jeres tilgang til verden?
  • Hvilke udfordringer står i aktuelt overfor?
  • Hvad fungerer virkelig godt i teamet/virksomheden?
  • Hvad ville være det optimale udfald af et arrangement?
  • Skal vi stå for at formidle de fysiske rammer til jeres arrangement?

Ud fra denne grundlæggende platform, skaber vi i samarbejde med jer en afklarende dialog, over telefonen eller ved et fysisk møde, hvor vi stiller skarpt på at vinkle indhold og form, således at vi kan ramme jer præcist der, hvor jeres røde tråd er.

Er du klar til lidt teori? Så klik på et link.

Se eksempler på vores foredrag

Sygefravær eller trivsel

Sygefravær er IKKE en privatsag - det er et fælles ansvar! Og trivsel er ikke blot fravær af sygdom.

Foredrag om Arbejdsglæde og trivsel

Samarbejde og kommunikation

God kommunikation og et godt samarbejde handler om vilje, tydelighed og bæredygtige relationer. Det at sige, hvad vi mener på en måde, så det kan forbinde os med den anden part.