Uden involvering – ingen forpligtelse

Vores facilitering i processer fordrer personlig involvering af deltagerne. Denne involvering sikrer indsigt, ejerskab og forpligtelse på målene. Forpligtelsen skaber bevægelse fra tanke til handling.

Learning by doing

Vi er overbevist om, at læring sker bedst ved ”at gøre” og ved at bringe flest mulige sanser i spil. Derfor arbejder vi med aktiv læring via øvelser, for at integrere læringen hos deltagerne. Øvelserne dækker både over konkrete metoder og over vores tilgang til læring og social dialog. Tanken er, at mennesker ikke blot lærer vha. deres intellekt, men også gennem følelser, kroppen og fantasien. Vi vil derfor inspirere gennem synet, hørelsen, følesansen, fantasien, fysisk bevægelse og ved at komme i kontakt med følelser. Øvelserne skal efterfølgende kobles direkte til deltagernes arbejdsmæssige forhold, for derved at bestyrke bevægelse og inspiration der kan forfølges igennem handling.

Konkrete værktøjer i hverdagen

Vi står ikke tilbage for at provokere, da en provokation skaber bevægelse. Men vores ærinde er ikke provokationen i sig selv, snarere at gøde og pleje den kreative og legende side af mennesket. Bevægelsen skal sørge for at deltagerne får konkrete værktøjer som kan bruges i hverdagen. Værktøjer som kan bringe den enkelte til indsigter om egen indflydelse, til konkrete formuleringer af forhold eget liv hvor der ønskes udvikling og til motivation der bestyrker at tankerne bliver til aktive handlinger i dagligdagen.

De aktive øvelser åbner således til nye indsigter, og integrerer gode og solide arbejdsredskaber hos deltagerne. Redskaber som vil kunne benyttes straks efter kursets afslutning og i fremtiden.

Er du klar til lidt mere teori? Så klik på et link.

Se eksempler på vores foredrag

Foredrag om Samarbejde og kommunikation

Arbejdsglæde og trivsel

Trivsel er, når du ikke kan få øje på en idiot i miles omkreds!

Ledelse med vilje - Addfocus

Ledelse med vilje

Ledelse er mere en indstilling, end det er en stilling!

Grib hinanden rigtigt - Addfocus

Grib hinanden rigtigt

Vi gør oprør mod den problemorienterede tilgang til samarbejdet!