Vi griber andre og os selv i at gøre tingene rigtigt

Vi forstærker drømmen og dyrker det, som i forvejen virker. Både hos os selv og hos andre – Al bevægelse starter indefra og ud.

Vi er troværdige og tager ansvar

Ethvert samarbejde er en tillidssag. Vi ønsker at påtage os ansvaret for, at det vi siger rent faktisk også er det vi gør. Samtidig forpligter vi os på at kommunikere tydeligt, hvilket kræver at vi efterlader mindst muligt til tolkning hos modtageren af vores budskab.

Vi skaber stærke relationer

Det er relationen, mere end det sagte, som er den afgørende forskel mellem god og dårlig kommunikation. Det ligger os meget på sinde at ethvert samarbejde med Addfocus giver kunden et faktisk udbytte og samtidig bestyrker organisationens indbyrdes relationer. Dette kræver først og fremmest at vi selv formår at skabe stærke relationer og dermed god kommunikation, så vi kan finde frem til organisationens behov.

Vi er fagligt kompetente

Vi søger til stadighed at udvikle os, for at sikre at vores formidling bevæger sig mod et stadigt højere niveau.

Forudsætninger, som gør sig gældende i Addfocus kulturen

 • Der findes ikke fiasko, kun feedback.
 • Hvis du ønsker at forstå, så tag handling.
 • Vi har alle de ressourcer, vi behøver.
 • Al adfærd tjener et formål – led efter intentionen bag handlingen.
 • Mellem input og output er der altid et valg.
 • Enhver problemstilling kan anskues fra minimum to sider.
 • Du skaber din egen virkelighed: verden er som den er – virkeligheden er som du oplever den.
 • Personen/virksomheden i fokus har svarene.
 • Ethvert mål, er en platform til at udleve værdier på.
 • Hvis du ønsker at forbedre dine resultater, må du først forbedre dine forventninger.
 • Søg at forstå, før du selv søger at blive forstået.
 • De ord vi siger, skaber virkeligheden og fastlåser situationen.
 • Mod er frygt der holder sig 1 minut længere.