Stresshåndtering - stress er sundt!!!

Den gængse opfattelse i den vestlige verden er, at stress er farligt. Men hvis stress virkelig var så katastrofal en tilstand, ville hverken dyr eller mennesker have overlevet historisk set. Stress er derimod naturligt og en nødvendighed for overlevelse. Hvis ikke vi havde stressen, så var der ingen aktivitet – intet liv. I en fjern fortid var stress afgørende for overlevelse. I denne artikel om stresshåndtering fortæller vi om, hvordan man kan vende stress til noget konstruktivt.

Vi vil gerne udfordre den gængse og negative opfattelse af stress ved at sige, at stress er helt afhængig af den enkeltes opfattelse, og at stress også er positivt. Forestillingen om, at noget er farligt, blot fordi det er ubehageligt, er forkert!

Sund reaktion

Alarmtilstanden “stress” er en almindelig og sund reaktion på uventede hændelser eller store krav. Stress skærper alle vore sanser til det yderste, og optimerer dermed vores handlekraft på den korte bane. Det er alene, hvis du ikke er i stand til at løse den opgave, du står overfor, eller hvis tilstanden bliver permanent, at stressen bliver negativ og kan skade dit helbred. Så skal der stresshåndtering til.

Restitution

I vores kultur, er vi blevet virkelig gode til at optimere vores præstationer, ud fra devisen om at effektivisere. Fokus har været centreret om det at præstere mest muligt på kortest mulig tid. I sportens verden ved enhver seriøs atlet, at perioder med restitution har afgørende betydning for virkelig at kunne top præstere når det gælder. Uden restitution, vil præstationernes topniveau aftage over tid! Hvornår skaber vi bevidst prioritering og planlægning af dette centrale element, midt i et hektisk arbejdsliv med konstante krav til vores præstationer?

“Lær at tage en pause, ellers kan intet af værdi indhente dig” – Doug King

Forvent det bedste

Har man gennem livet haft gode erfaringer med givne situationer og haft en oplevelse af at kunne klare forskellige udfordringer, vil reaktionen typisk være en positiv forventning til også at kunne klare lignende udfordring i fremtiden. Det kaldes også positiv responsforventning. Den positive forventning fører straks til en dæmpning af kroppens alarmberedskab.

Har man omvendt set dårlige erfaringer – så har man en negativ forventning, i forhold til at møde udfordringen. Ud af denne negative forventning kommer ofte en følelse af enten håbløshed eller hjælpeløshed – i begge tilfælde forstærkes aktiveringen af kroppens alarmberedskab, og hvis situationen varer ved kan stressen udvikle sig til problemer med helbredet, hvilket kan være så alvorligt at det kræver behandling.

”Det er som regel aldrig problemet, der er problemet, men det er måden,
man tænker om problemet, der er problemet” – Michael White

Bøgerne ved siden af din seng

Hvis man er endt i den permanente og ødelæggende stress tilstand, så beror forebyggelse først og fremmest på at man er villig til at acceptere, at der skal ske nogle ændringer i måden man fokuserer på, måden man tilrettelægger sin tid på, og de handlemønstre som er blevet indgroet vaner. Hvis du er stresset, hvad læser du så bøger om og gør dig klogere på? Bliver du klogere på det du vil skabe mere af, eller det du vil væk fra?

Kend karakteristika på det, du vil skabe!

Som samfund og individ i den vestlige verden, ved vi RIGTIG meget om stress og hvilke faktorer der kan udløse stressen. Vi kender alle dens karakteristika og det er nemt at få øje på den.

Stress er en kognitiv begivenhed – en tankemæssig konstruktion.

Så langt så godt!

Nu ved vi en masse om det vi vil væk fra og vi kan finde det til hver en tid. Nu gælder det imidlertid om at finde det vi gerne vil skabe, eksempelvis arbejdsglæde. Vi skal være klar over, at når vi fokuserer på ét, så udelukker vi samtidig fokus på noget andet! Så hvis du vil skabe arbejdsglæde, så må du nødvendigvis kende din egen “opskrift”. Bevidsthed er nødvendig for at skabe en ønskelig bevægelse.

Skal jeg så bare være positiv?

Det er dog ikke nok, “bare” at være positivt tænkende, selvom det kunne være rart. Positiv tænkning i sig selv gør det ikke. Konstruktive og positive tanker skal opfylde visse kriterier, for at være brugbare. Vi kan jo ikke bare lukke øjnene ude i urtehaven og så traske rundt og messe: “Der er ingen ukrudt, der er ingen ukrudt…”

Det er nødvendigt, at det vi ønsker at forstærke, er noget som eksisterer i forvejen. Der skal være en vis grad af realisme i tankerne og de skal være beviselige, således at trygheden og sikkerheden for det man tror på, også kan bekræftes af fakta.

“Intet problem kan løses med den samme tankegang, som skabte det” – Albert Einstein

Er du klar til lidt mere teori? Så klik på et link.

Se eksempler på vores foredrag

Foredrag om Samarbejde og kommunikation

Arbejdsglæde og trivsel

Trivsel er, når du ikke kan få øje på en idiot i miles omkreds!

Filosofi - Social kapital

Forandring med vilje

Forandringer indebærer naturlige dilemmaer og frustrationer hos medarbejderne, fordi der brydes med mønstre, som giver tryghed i hverdagen.

Foredraget Stress eller tilfreds

Stress eller tilfreds?

Det er alene, hvis du ikke er i stand til at løse den opgave, du står overfor, at stressen bliver negativ.