Slip anerkendelsen løs

Fokus i appreciative inquiry er lagt på en anerkendende tilgang, hvori spørgsmålene der stilles retter sig mod det i virksomheden der virker og opleves succesfuldt. Tilgangen er undersøgende i forhold til, hvad der tidligere fungerede godt og gav succes og hvordan dette kan udnyttes i et fremtidigt perspektiv.

Det sprog, vi bruger, skaber vores virkelighed

Spørgsmålene vi stiller er afgørende for de svar vi finder. Appreciative Inquiry teorien er kendetegnet ved, at man undlader kun at fokusere på problemer og problemløsning, og i stedet fokuserer på, hvad der reelt fungerer for jer. Det er en undersøgelse af, hvornår i som team og virksomhed er allerbedst. Teorien er meget håndgribelig og gør det nemt at tale værdier, visioner og fremtid, som alle kan relatere sig til.

”De spørgsmål, vi stiller, åbner for én verden og lukker for en anden”

Peter Lang

Formålet med anerkendelsen

Appreciative inquiry er en metode, som identificerer det bedste af ”det, der er” for at forfølge drømme og muligheder i ”det, der kunne være”; en fælles søgen efter de styrker, energier og livgivende kræfter, der findes i enhver organisation, og som indeholder potentialer til inspireret, positiv forandring.

I Addfocus bruges grundtankerne i appreciative inquiry som en tilgang. Denne tilgang giver organisationen mulighed for at se på sig selv med nye, forstående, kærlige, nysgerrige og udfordrende øjne.

Er du klar til lidt mere teori? Så klik på et link.

Se eksempler på vores foredrag

Foredraget Social kapital i praksis

Social kapital i praksis

Den sociale kapital er et udtryk for værdien der ligger i samarbejdet og relationerne på arbejdspladsen.

Foredrag om Samarbejde og kommunikation

Arbejdsglæde og trivsel

Trivsel er, når du ikke kan få øje på en idiot i miles omkreds!

Grib hinanden rigtigt - Addfocus

Grib hinanden rigtigt

Vi gør oprør mod den problemorienterede tilgang til samarbejdet!