Vi indgår alle i et system

Systemisk tænkning har som grundantagelse, at intet kan forstås isoleret. Tanker, idéer og budskaber i et system (fx en afdeling) optræder altid i kredsløb, og disse kredsløb indgår som elementer i større systemer (fx hele virksomheden), der igen indgår i større kredsløb. Det enkelte menneske er et system i sig selv, og det indgår i andre systemer (familien, arbejdspladsen, idrætsklubben, Danmark).

En forskel, der gør en forskel

En forskel, der gør en forskel, er et systemisk nøglebegreb. Dermed mener man, at hvis vi kan se den forskel, der f.eks. er mellem en ønsket tilstand og en oplevet tilstand, så vil dette gøre en forskel.

Imidlertid består vanskelighederne ofte i at se de forskelle og det giver os oplevelsen af, at der er et problem. Men i systemisk tænkning er dette problem ikke problemet. Problemet er måden, vi tænker på. Vi har en tilbøjelighed til at tænke i årsager. Vi kigger bagud for at finde den årsagssammenhæng, som giver problemet – lineær tænkning.

Rum til refleksion

Systemisk tankegang inddrager den cirkulære tænkning og sørger for, at der bliver skabt rum til refleksion. F.eks. ved sammen med “problemindehaveren” at undersøge, hvordan irritationen (problemet) tager sig ud fra andre positioner og/eller andre perspektiver.

  • Hvordan tror du, dine kolleger tænker om dette?
  • Hvem skal gøre noget for, at der sker en ændring?
  • Hvilken betydning har det for…?

Vil du læse mere om systemisk teori?

Er du klar til lidt mere teori? Så klik på et link.

Se eksempler på vores foredrag

Foredrag om Arbejdsglæde og trivsel

Samarbejde og kommunikation

God kommunikation og et godt samarbejde handler om vilje, tydelighed og bæredygtige relationer. Det at sige, hvad vi mener på en måde, så det kan forbinde os med den anden part.

Foredraget Stress eller tilfreds

Stress eller tilfreds?

Det er alene, hvis du ikke er i stand til at løse den opgave, du står overfor, at stressen bliver negativ.