Sammenhæng og mening

Som en god leder skal du kunne oversætte strategier til konkret handling, fordele ansvar og skabe tydelighed og tillid. Dette skal du kunne gøre på en måde, så kerneopgaven bliver løftet og dine medarbejdere efterlades med en oplevelse af sammenhængskraft og meningsfuldhed.

Kerneopgaven i fokus

Din ledelse skal naturligvis tage direkte afsæt i løsningen af organisationens kerneopgave. Det er hele udgangspunktet for din ledelse. Ledelse relaterer sig mod det konkrete, frem for det generelle. Det handler om ansvarlighed overfor kunde, bruger, patient eller borger og så handler det om produkt/ydelse. I sidste ende er det væsentligste, hvilken oplevelse modtageren af organisationens ydelse står tilbage med.

Robuste medarbejdere

For at kunne løfte kerneopgaven optimalt kræves et solidt fundament i organisationen:

  • Medarbejdere og ledelse skal have stærke relationer og et tillidsfuldt samarbejde.
  • Processer skal foregå ordentligt og retfærdigt.
  • Medarbejderne skal udvikles fagligt, så de har de nødvendige kompetencer, for at yde deres unikke bidrag til at løfte den fælles kerneopgaven.

Hvis dette er på plads og medarbejderne samtidig oplever en tydelig retning, at arbejdet giver mening og at der skabes resultater, så er du godt på vej mod en robust organisation med robuste medarbejdere.

Relationer er af afgørende betydning for dit lederskab

Ofte siges det, at du som ledere skal undgå alt for nære relationer til andre medlemmer af din organisation. Det mener vi er noget sludder! Hvis relationerne til dine medarbejdere er svage, så demonterer du dig selv fra organisationen, frem for at forbinde dig til den. Ergo er du ikke et medlem og dermed ikke reel leder, du har blot et prædikat og er i den grad distanceret og modtager intet ”følgeskab”. Som ledere skal du netop skabe og styrke stærke relationer til dine medarbejdere, så du kan finde alle de skjulte ressourcer frem, der kan gavne organisationen.

Ledelse handler om relationer og resultater.

Lederskab og følgeskab

Du skal kunne lede dig selv, for at kunne lede andre. Dine medarbejdere skal “tro på dig”, for at ville give dig deres tillid og dermed deres følgeskab. Tillid er noget du gør dig fortjent til, det er ikke noget du kan kræve. Vi mennesker vil se ting udført i praksis, før vi tror på det, og i særdeleshed, før vi vil handle på det. Så “walk the talk”!!

Frihed til ansvar

Hvis du “moser” dig igennem i dit lederskab, så mister du følgeskab. Du kan købe medarbejdernes tid, men ikke deres hjerter. Derfor hedder det ikke frihed under ansvar, for det giver sig selv og fordrer kontrol. Og kontrollen flytter vores fokus fra friheden til at tage et personligt ansvar, til at se et sæt af målepunkter. I stedet skal du skabe en kultur der fremmer den enkeltes værdighed og mulighed for selv at tage et ansvar. Vi kalder det frihed til ansvar.

Resultater gennem andre

Du har brug for at dine medarbejdere tager et ansvar i dagligdagen, for at skabe stærke resultater i organisationen. For at ansvar kan tages, skal det dog først afgives. Og det skal afgives rigtigt, ikke proforma. Det er ikke kun arbejdet du skal give videre, du skal også afgive magt og ære, med støtte og anerkendelse som følgesvende. Overgiv dig som leder til at lade tingene udvikle sig i praksis, mens det sker, selvom om det kan opleves som tab af kontrol. Du kan og skal alligevel ikke styre alt. Det du afgiver vil komme tifold tilbage i form af følgeskab og engagerede medarbejdere.

Jamen så må jeg have nogle redskaber...

Teknikker, modeller, værktøj, metoder og procedurer er et ønske om at udøve kontrol over kompleksiteten eller en illusion om kontrol. Det er en idealistisk forsimpling at tro at der er en særlig ”rigtig måde” at lede på. Ledelse handler først og fremmest om holdninger, ikke om styringsmekanismer. Ledelse er noget du ER og dermed handler ud fra, frem for noget du blot taler om i generelle termer. Det er godt at have nogle bagvedliggende teoretiske rygstød, men det er ikke brugbart, hvis du ikke som person er leder.

En ledelsesteori kan sagtens stå i vejen for god ledelse

Din evne til at skabe begrundede og stærke visioner der kan handles på og som giver mening for alle i organisationen er langt mere værdifuld, end din indsigt i ledelsesteorier. Værktøjer, redskaber, teorier og drejebøger kan tage lederskabet fra dig. Du skal selv som leder, finde ud af hvordan DIT lederskab skal udfolde sig i praksis. Du skal arbejde med din dømmekraft og dine følelser. Det er ikke kompliceret og der kræves ingen skemaer for at kunne udføre god ledelse. Ledelse er mere indstilling, end det er en stilling. Ledelse er et valg!!

Er du klar til lidt mere teori? Så klik på et link.

Se eksempler på vores foredrag

Ledelse med vilje - Addfocus

Ledelse med vilje

Ledelse er mere en indstilling, end det er en stilling!

Sygefravær eller trivsel

Sygefravær er IKKE en privatsag - det er et fælles ansvar! Og trivsel er ikke blot fravær af sygdom.