Kommunikation og samarbejde

“Tak for en fantastisk formiddag. Foredraget passede præcist til vores seminar.

Kommunikation og Samarbejde er to vigtige aspekter i enhver virksomhed. Det kan alle være enig om, da det har stor betydning for bl.a. arbejdsmiljøet. Men når det nu er så vigtigt, bør det så ikke også have alles fokus?

Økonomi og Regnskab på Aarhus Universitetshospital har netop afholdt et 2 dages seminar med afsæt i arbejdsmiljø, hvor hovedoverskriften var kommunikation og samarbejde.

Asbjørn fra Addfocus leverede et spændende foredrag, omkring netop kommunikation og samarbejde. Han tog udgangspunkt i dagligdags historier og oplevelser fra sit eget liv, både fagligt og personligt. Han formidlede budskaberne på en inspirerende, humoristisk og levende måde. Asbjørn formåede at fange vores opmærksomhed med sit ”aktive foredrag” hvor vi selv var aktører. Via små simple øvelser blev det tydeligt, hvordan vi mennesker agere i konkrete situationer, og at relationerne har stor betydning for kommunikation og samarbejde.…det vigtige budskab var, at én sag har 2 sider og der findes mere end én sandhed / virkelighed. Ting man som medarbejder / kollega er bevidst om, men ofte glemmer, når man står midt i episoden. Kommunikation er en svær størrelse og ikke en opgave man kan flue af, nej det er noget vi skal arbejde med hele tiden, og vores samarbejde er afhængig af god kommunikation. Det budskab fik Asbjørn tydeliggjort med sætningen ”Kommunikation – betyder at gøre fælles” og hans tese om, at det handler om at ”spille hinanden bedre”.

Asbjørn fra Addfocus har med sine kommunikative evner, og få simple virkemidler sat et aftryk i vores bevidsthed, og rettet vores fokus på, at små ændringer… på sigt også kan få et stort skib til at ændre kurs!

Tak for en fantastisk formiddag, og ikke mindst for din professionelle facon ift. at planlægge / forberede dit foredrag, så det passede præcis til os…og vores seminar – du var med til at sikre den røde tråd.

Jeanette Højmose Madsen – Leder af Regnskabsenheden – Aarhus Universitetshospital