Pædagogisk dag for Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen.

I forbindelse med vores pædagogiske dag havde vi en særdeles positiv oplevelse med Addfocus. Flere gode telefonsamtaler med forventningsafstemninger op til dagen, gjorde at oplægsholderen havde fuldstændig styr på hvad oplægget skulle indeholde, så det matchede vores emne. Særligt skal fremhæves, hvorledes vi ved hjælp af det gode oplæg og planlægningen forud for dagen, efterfølgende har kunnet bruge indholdet direkte ift. vores daglige arbejde på Fritidshjemmet.

Ledelsen Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen, Børnespecialcenter 2

Respons fra deltagerne:

  • Du skal have megen ros for din måde at formidle på. Den kreative sammenhæng mellem tale og visuel underholdning, og ikke mindst din evne til at vedligeholde spændingskurven højt oppe.
  • Et meget lærerigt og spændende oplæg. Den positive indstilling til medmennesker, at løfte hinanden i hverdagen, og vigtigheden af at udtrykke sine ønsker, står stærkt i min bevidsthed. De ømme mavemuskler dagen efter, er selvfølgelig også en stærk reminder på gårsdagens hændelser!!!
  • Gode input fra eget liv og på den måde fin balance mellem teori og praksis. Godt at vi blev ”tvunget” til at se indad, ved at vi blev sat til at arbejde med vores fokus kollegialt.
  • Det levede fuldt ud op til mine forventninger – og mere til. Det blev på intet tidspunkt kedeligt – tværtimod! Jeg fornemmede at Asbjørn havde alles opmærksomhed hele vejen.Det var meget inspirerende, relevant og samtidig underholdende.
  • Det mest brugbare jeg fik med var budskabet om ”vælg dit output” . Pludselig møder jeg princippet hele tiden, både hos andre, men især i mine egne tanker og handlinger. Ellers var manden jo fyldt med tilpas skøn humor, der gjorde min koncentration stærkere.