Kommunikation og samarbejde

“Vi har i DLBR Akadmiet brugt Allan fra AddFocus i forskellige kursussammenhænge, bl.a. på vores rådgiveruddannelse, hvor kommunikation med kunder er i fokus. AddFocus har fungeret som et ”Wild-Card”, vi har bragt på banen, når vi gerne har villet bibringe de faglige emner på vores kurser en ny og anderledes vinkel. Alle gange har mødet og samarbejdet med Allan været positivt og berigende for vores kurser – og ikke mindst, noget af det vores kursister gang på gang har refereret til i det efterfølgende arbejde.”

Pernille Hjortkjær, UddannelsesProjektLeder – DLBR Akademiet – Dansk Landbrugsrådgivning