Grib hinanden i at gøre tingen rigtigt

”Vi havde besøg af Asbjørn til en temadag for både frivillige medarbejdere og ansatte. Asbjørn formåede at nå ud til begge grupper, så alle fik noget med fra dagen på trods af forskellige forudsætninger. Vi var sammen omkring emnet ” Grib hinanden i at gøre tingene rigtigt”. Gennem humoristiske iagttagelser og eksempler, blev vi mindet om, hvor ofte vi har fokus på det negative – og hvor meget det egentlig fylder og smitter i hverdagen. Der var stof til eftertanke og det blev serveret på en spændende og visuel måde. I starten af dagen gav en øvelse os mulighed for enkeltvis at fortælle, hvorfor vi har valgt at arbejde på værestedet. Det skabte sammenhold og en følelse af at arbejde på samme hammel. Temadagen var et frisk input i vores hverdag. Gennem en øvelse fik vi hjælp til at fastsætte fælles mål og til at formulere tre centrale værdier, som vi i fremtiden vil pejle efter. Det gav anledning til megen diskussion – og vi fandt ud af, hvor vigtigt det er, at vi vil det samme”

Anne Grete, Stedfortræder, Værestedet “Den Blå Viol