Kultur & Samarbejde

“Glostrup Kommune indgik i februar måned 2015 en aftale med Addfocus om et udviklingsforløb over et år for en afdeling internt i kommunen. Formålet var at udvikle en ny kultur i afdelingen, så der blev større klarhed over Kommunens Kerneopgave, afdelingens Kerneydelser og samarbejdet omkring disse.

Resultatet er tydeligt og afdelingen er godt i gang med at ændre sin selvopfattelse og i den kommunale kontekst forstå, hvori dens opgaver består. Allan har arbejdet med medarbejderne som gruppe og som individer – og har med sin direkte facon formået at trænge ind bag facaden på medarbejderne og skabe en reel holdnings- og adfærdsændring. Det har jeg aldrig set før med andre konsulenter på lignende opgaver igennem de seneste 13 år.

Allan arbejder direkte med udfordringerne og direkte med den enkelte medarbejder. Allan har også i forløbet arbejdet direkte som coach for driftslederen for at styrke hans ledelseskompetencer. Samtidig har Allan og jeg løbende haft en konstruktiv dialog om forløbet baseret på sparringer og meningsudvekslinger – og Allan formår konstant at balancere sin integritet til gavn for processen.

Jeg har i meget stor grad været tilfreds med Allans proces og resultater – og kan derfor på det varmeste anbefale Addfocus og Allan.

Henrik Nellager – Centerchef – Glostrup Kommune