Trivsel og arbejdsglæde

Ved Hjemmeværnskommandoens Stabsseminar 2013 ønskede vi, blandt andet, at stille skarpt på trivsel og arbejdsglæde for stabens 120 medarbejdere, der fagligt spænder fra ufaglærte til akademikere.
Formålet med trivselsindlægget var at udarbejde et idékatalog til inspiration og forøgelse af trivslen i stabens divisioner og afdelinger, samt blandt de enkelte medarbejdergrupper.
I den forbindelse bookede vi Asbjørn fra Addfocus, til at levere et oplæg der kunne inspirere til tværorganisatorisk drøftelse og skabe grundlag for udarbejdelse af idékataloget.

Asbjørn havde forud for arrangementet sat sig grundigt ind i vores organisation, ønsker og udfordringer. Hans budskab var inspirerende og meget relevante. Indlægget satte hovedet på sømmet i forhold til begrebet ”trivsel” og den enkeltes medansvar som aktiv medskaber af det gode arbejdsmiljø. Indlægget blev formidlet i et hverdagssprog med humor og kant. Indholdet var godt doseret med historier og øvelser og befriet fra blot at være tung teori. Der var ligeledes en god overgang fra oplæg til det efterfølgende gruppearbejde.
Foredraget blev leveret på en levende og medrivende måde, så deltagerne stod tilbage med en god fælles oplevelse, hvilket flere deltagere efterfølgende har givet udtryk for.

Peer Sander Rouff – Brigadegeneral – Chef for Hjemmeværnsstaben.