Kultur og arbejdsglæde

“Vi har haft fornøjelsen af at bruge Asbjørn G. Christensen, Addfocus, til en opstartsdag medio august 2017. Dagen handlede om fokus på kultur, arbejdsmiljø og arbejdsglæde.

“Asbjørn styrede dagen på glimrende vis med sine gode narrative fortællinger, selvindsigt, erfaringsoplevelser og gode drejebog for dagen. Asbjørn evnede at komme ud over rampen og få os til at reflektere over egen praksis i vores samarbejdskultur. Addfocus kan varmt anbefales.”

Ib Kristensen – forstander – Idrætsefterskolen Klintsøgaard