Fastholdelse af fokus

”Da vi i en periode har haft fokus på det svære i arbejdet som formidlingskonsulenter i et landsdækkende arbejdsmarkedsprojekt, bad vi Addfocus om at bidrage til at flytte vores fokus til det positive i vores arbejde. Ved hjælp af øvelser og indlevende fortællinger fra eget liv lykkedes det Asbjørn at flytte vores fokus over på alt det, som vi gør godt samt give bud på, hvordan vi kan fastholde vores fokus. Nogle af formidlingskonsulenterne udtalte efterfølgende, at det var dejligt at være sammen med en oplægsholder, der tydeligt havde gjort sig umage med at sætte sig ind i hvem vi er og hvad vi laver samt at oplægget var i fin overensstemmelse med vores værdier og menneskesyn. Byder muligheden sig, vil vi gerne engagere Addfocus igen.”

Projektleder for Indsats på Kanten, Mai-Britt Kruse Bonde, KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark