Trivsel og arbejdsglæde

“Kriminalforsorgens Nordjyske Studiekreds tæller ca. 50 medlemmer – fortrinsvis socialrådgivere. Vi har i den senere tid beskæftiget os med arbejdsglæde og trivsel, og inviterede derfor Asbjørn Christensen til et foredrag om emnet.
Det blev til et par forrygende timer, hvor Asbjørn fra starten fangede forsamlingen med sit smittende humør og gode, genkendelige eksempler fra hverdagen. Han fortalte om vanens magt, om at ændre den negative forventning til noget positivt og på den måde ændre vor tankemønstre og adfærd. Han fik gennem enkle og underholdende eksempler sandsynliggjort for os, at det vi leder efter, får vi. Det handler derfor om at skabe fokus på det positive.
Udover at foredraget var underholdende og smittende, havde det også et stort og anvendeligt fagligt indhold. Det blev for os et særdeles brugbart input i vores bestræbelser på at øge den daglige arbejdsglæde og trivsel
Vi kan på denne baggrund give Asbjørn vore bedste anbefalinger”

Mogens Gjerlev, kriminalforsorgsleder Aalborg