Udvikling af relationer og værdier

“Asbjørn fra Addfocus forstod at ”ramme os” – til trods for en bredt sammensat personalegruppe med forskellige uddannelser og funktioner. Der var energi på fra morgenstunden og lynhurtigt blev der skabt et nærværende og inspirerende læringsmiljø i lokalet. Der var en fin vekslen mellem oplæg og gruppearbejde, det var godt at arbejde på 3 forskellige måder i grupperne, det bidrog til at holde fokus – også sidst på dagen. Efterfølgende har der været mange positive responser, og der er kommet fokus på at gribe hinanden i at gøre tingene rigtigt. Fra ledergruppen synes vi, Du leverede varen, Du kom med det vi efterspurgte og fik skabt grobund for relationernes udvikling. Det var en dejlig dag, som gav os et godt fundament for strategi arbejdet næste dag.
Tak for din indlevende og professionelle tilgang. Vores værdier er blevet levende, nu skal vi have dem under huden.”

Medarbejdere Jobkompagniet Silkeborg