Allan Olesen er indehaver af og foredragsholder hos Addfocus

Tak for din henvendelse

Vi elsker at komme ud! Derfor er vi glade for, at du viser interesse for vores arbejde. Så må vi se, om vi sammen kan finde ud af noget.

Du er selvfølgelig velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål, der ikke kan vente!

Hvis du ikke kan vente:


Allan René Olesen er indehaver af Addfocus

Det vigtigste er altid passionen

– artikel fra bladet Psykologi

En brutal trafi kulykke kvæstede Allan René Olsen i en grad, så han ikke blev spået mange chancer for overlevelse. Men han kæmpede sig ikke bare tilbage til livet, men til et drømmeliv med kone, børn, succesfuld virksomhed og masser af passion for livet og andre mennesker. Med passion kan man disciplinere sig selv til alt, mener han.

Læs artiklen om Allan fra bladet Psykologi
– klik på artiklen for at hente den som pdf.


Videoer med Addfocus

På denne side kan du se eksempler på Addfocus i aktion. Vi vil i den kommende tid arbejde på at vise Allan og Asbjørn i forskellige sammenhænge.


Forventningsafklaring

Sæt forventningerne højt

Vi forpligter os på at de arrangementer vi afholder, har klar og tydelig relevans. Derfor vil vi gerne bede jer om at sætte forventningerne højt og lade os få indblik i jer og jeres organisation, jeres udfordringer og drømme, hvad der aktuelt optager jer og i særdeleshed hvad det er I gerne vil stå tilbage med efter arrangementet.

Forventningsafklaringen er vigtig for at sikre at I booker det rigtige arrangement, som vil styrke jeres organisation, og at for at vi kan levere det I ønsker at stå tilbage med.

Overvej derfor gerne følgende inden samtalen

 • Hvad skal vi vide om jeres virksomhed, for at få indblik i jeres tilgang til verden?
 • Hvilke udfordringer står i aktuelt overfor?
 • Hvad fungerer virkelig godt i teamet/virksomheden?
 • Hvad ville være det optimale udfald af et arrangement?
 • Skal vi stå for at formidle de fysiske rammer til jeres arrangement?

Ud fra denne grundlæggende platform, skaber vi i samarbejde med jer en afklarende dialog, over telefonen eller ved et fysisk møde, hvor vi stiller skarpt på at vinkle indhold og form, således at vi kan ramme jer præcist der, hvor jeres røde tråd er.

Er du klar til lidt teori? Så klik på et link.

Se eksempler på vores foredrag

Sygefravær eller trivsel

Sygefravær er IKKE en privatsag - det er et fælles ansvar! Og trivsel er ikke blot fravær af sygdom.

Foredrag om Arbejdsglæde og trivsel

Samarbejde og kommunikation

God kommunikation og et godt samarbejde handler om vilje, tydelighed og bæredygtige relationer. Det at sige, hvad vi mener på en måde, så det kan forbinde os med den anden part.


Addfocus - foredrag og teamudvikling

Foredrag, kurser og teamudvikling

Addfocus tilbyder professionelle foredrag og kursusforløb med humor, kant og stof til eftertanke.

Vi har med stor succes afviklet mange involverende foredrag, kurser og procesforløb inden for både erhvervsliv og offentlige arbejdspladser, og har stor erfaring med at skabe stærke resultater gennem involvering, skarp formidling og tydelig retning.

Aktive foredrag med Addfocus

Aktive foredrag

Skarpe og professionelle, aktive foredrag med humor, kant og stof til eftertanke.

Addfocus - kurser og teamudvikling

Kurser og teamudvikling

Alle vores kurser og procesforløb er tilpasset jeres behov og i tæt dialog med jer. I får kurser og procesforløb med udgangspunkt i en anerkendende tilgang til jeres organisation.

100.000 deltagere tager ikke fejl. listen over tilfredse kunder hos Addfocus er lang.

Kundeudtalelser

100.000 deltagere tager ikke fejl! Læs kundernes tilbagemeldinger på vores kurser, foredrag og procesforløb.

Her ser du vores tre mest populære foredrag

Foredrag om Arbejdsglæde og trivsel

Samarbejde og kommunikation

God kommunikation og et godt samarbejde handler om vilje, tydelighed og bæredygtige relationer. Det at sige, hvad vi mener på en måde, så det kan forbinde os med den anden part.

Foredraget Social kapital i praksis

Social kapital i praksis

Den sociale kapital er et udtryk for værdien der ligger i samarbejdet og relationerne på arbejdspladsen.

Foredrag om Samarbejde og kommunikation

Arbejdsglæde og trivsel

Trivsel er, når du ikke kan få øje på en idiot i miles omkreds!

Se hvordan Addfocus gør sig på "scenen." Klik på videoen.


Om Addfocus - Lyst til livet

Om Addfocus

Addfocus - foredrag og teamudvikling

Addfocus blev stiftet i sommeren 2001 af Allan René Olesen. Udgangspunktet var drømmen om at skabe en konsulentvirksomhed, der medvirkede til at forøge graden af trivsel og arbejdsglæde på danske arbejdspladser. Og drømmen er for længst blevet til virkelighed.

Vi har fundet vores form og passion; at arbejde formidlende og processuelt med teams, ledelse og organisationer, for der igennem at udvikle, bevæge og styrke kulturer frem mod stærke og bæredygtige relationer, der efterlader gode vaner og bedre bundlinjer.

Addfocus betyder "tilføj fokus".

Navnet Addfocus er skabt ud fra tanken om at det, vi giver opmærksomhed, er det, vi forstørrer i vores bevidsthed og dermed bevæger os imod. Vi er overbeviste om, at et aktivt og bevidst valg af fokus kan skabe en markant forskel for mennesker og organisationer.

Addfocus hjælper jer med at fokusere på det, der skal ”forstørres” og “styrkes” i jeres arbejdskultur. På de elementer som skaber trivsel og arbejdsglæde blandt ledelse og medarbejdere. På målene og drømmene bag problemer og udfordringer.

“Bag enhver problemstilling gemmer sig en frustreret drøm – og drømmen kom først” – Peter Lang

Allan René Olesen

Allan er stifter og ejer af Addfocus. Han startede oprindeligt Addfocus ud fra et dybtfølt ønske om at gøre en forskel for mennesker og organisationer i forhold til mellemmenneskelige relationer. Efter en tragisk trafikulykke, hvor han mistede sin søster og selv var tæt på at miste livet har Allans største fokus været ”Lyst til livet” og derfor er det også Addfocus’ ledetråd.

Allan er vild med mennesker og han er overbevist om, at der i ethvert menneske gemmer sig et “verdensmesterskab”. Det virkelig interessante og væsentlige er, hvordan vi finder dette i det enkelte menneske og lader dets ressourcer komme til fuld udfoldelse. Ledelse er ikke så meget en stilling, som det er en indstilling. Sand leder er man der, hvor man kan få andre til at blomstre og udleve deres “verdensmesterskaber”.

Mantra

“Det er ikke så interessant, hvad der sker med dig, som hvad du vælger at gøre ved det!”

 

Læs artiklen fra “psykologi” om Allans ulykke og hvorfor “Passionen er det vigtigste” for ham.

Klik her for at læse artiklen >>

Asbjørn Christensen

Asbjørn blev ansat som proceskonsulent i Addfocus i 2007. Han arbejder som proceskonsulent, foredragsholder, coach og facilitator. Endvidere er han uddannet konflikthåndteringsinstruktør. Asbjørns store styrke er evnen til at kommunikere skarpt og præcist i en form, der er let forståelig og som indfanger alle deltagere.

Asbjørn er en meget dynamisk, refleksiv og procesorienteret konsulent med commitment og hjerte. Han er overbevist om, at de relationer, vi mennesker evner at skabe omkring os, har afgørende betydning for vores egen trivsel, glæde og lyst til livet. Arbejdet med minoriteter i ekstreme miljøer har skabt en bevidsthed hos Asbjørn om, at al adfærd tjener et formål for den, der udfører handlingerne – uanset hvor meningsløst omgivelserne opfatter det. Det er således betydningsfuldt at se bag om handlingerne og lede efter intentionerne bag.

Mantra

“Mod er frygt, der holder sig ét minut længere”


Addfocus - kurser og teamudvikling

Kurser og teamudvikling

Hensigten med kurserne er forandring – midlet er aktiv læring

Vi tilrettelægger og faciliterer kurser og procesforløb for ledere og medarbejdere med omdrejningspunkt i en anerkendende tilgang til jeres organisation og med udgangspunkt i jeres røde tråd. I får levende formidling med humoristiske vinkler.
Herunder ser I fire tematikker, som vi kunne tage udgangspunkt i.

Boldøvelse - Addfocus arbejder med aktive foredrag og bruger ofte øvelser, hvor deltagerne skal op af stolen

Kurset Stærkere samarbejde

Gennem dette kursus om samarbejde bliver I styrket i teamet og opnår større indsigt i interne styrker og udfordringer, mens de sociale kompetencer øges på tværs af teamet.

Kurset Styrk kommunikationen

Kurset Styrk kommunikationen

Kurset giver fx større evne til at etablere kontakt og blive forstået af andre samt indsigt i – og forståelse for – forskellige fortolkninger i kommunikation

Kurset Forandring med vilje

Kurset Forandring med vilje

Vi skal være forandringsparate, forlyder det, men hjernen holder så uendeligt meget af mønstre. Det vi gjorde i går, vil vi derfor med stor sandsynlighed også gøre i morgen.

Kurset Styrk arbejdsmiljøet

Kurset Styrk arbejdsmiljøet

Psykisk arbejdsmiljø har fået et øget fokus på danske arbejdspladser. Et sundt og udviklende psykisk arbejdsmiljø er en produktiv kraft, som øger arbejdspladsens samlede evne til at skabe effekt og værdi.

Nye indsigter

I Addfocus arbejder vi som proceskonsulenter på at få deltagere til at anskue problemstillinger og løsninger på en ny måde for at skabe nye mønstre. Vi arbejder med aktiv læring, og har udviklet fysiske virkemidler i form af øvelser, der underbygger det teoretiske grundlag. Formålet er at inddrage deltagerne i situationer der skaber ny erkendelse og dermed blik for nye handlemuligheder.

Ikke to forløb er ens!

Alle procesforløb og teamudviklingskurser kræver tydelig forventningsafklaring og nøje planlægning. Vi tager udgangspunkt i jer og jeres behov, og vi tilrettelægger kurset, så I får det udbytte, I ønsker.

Aktiv læring

Vores facilitering fordrer personlig involvering af deltagerne. Denne involvering sikrer indsigt, ejerskab og forpligtelse på målene. Forpligtelsen skaber bevægelse fra tanke til handling. Vi bruger aktive procesøvelser – deltagerne skal simpelthen op af stolene og med i øvelserne.

Metoden

Øvelserne i sig selv skaber ikke nødvendigvis den ønskede bevægelse. Derfor følges øvelserne altid op med en refleksiv proces, hvor deltagernes egne indsigter og perspektiver bliver bragt op i gruppen, for at skabe forankring frem mod implementering i hverdagen. Addfocus arbejder således processuelt ud fra følgende metode:

Oplæg

Oplægget sætter fokus på det konkrete emne, den forestående øvelse retter sig imod. Oplægget skal give indblik, dels i øvelsen, men også skabe refleksion inden øvelsen påbegyndes. Oplægget afsluttes med en præcis instruktion til selve øvelsen.

Øvelse

De praktiske øvelser er et vigtigt element, da de involverer deltagerne og skaber læring med personligt ejerskab. Øvelserne designes således at de passer til jeres situation, jeres niveau, og det mål I har med forløbet.

Proces

Processen er deltagernes indbyrdes refleksioner, indsigter og eftertanke. Her klarlægges handlemuligheder i forhold til de opnåede indsigter. Formidlingen skal kunne kobles direkte til deltagernes dagligdag, og dermed skabe et kraftfuldt hverdagssprog i organisationen.

Forankring

Forankringen skal sikre, at indsigter, handlemuligheder og det fælles sprog, helt konkret implementeres i hverdagen. Uden handling, ingen effekt! Derfor er forankringen altafgørende for skabelsen af nye vaner og handlemønstre. Bevidst skabelse af nye vaner kræver, at vi handler konsekvent, disciplineret og vedholdende på samme måde gennem længere tid. Gør vi det, så er afregningen også kontant, og resultatet er de gode nye vaner.

Hensigter er som bekendt ikke nok for os, for tanker har udløbsdato. Handling stikker alt!

”Efter begejstring skal der flid til”  – Olaf Høst


Kontakt

Addfocus er et lille hus – som du kan se, så sidder den samlede medarbejderflok overfor hinanden, når vi altså ikke er ude at holde foredrag et sted i kongeriget. Vi rejser meget rundt, og det kan både forestås bogstaveligt og i overført betydning: Vi bevæger os mellem erhvervsliv, offentlige og statslige organisationer og foreninger. Den brede erfaring giver os mulighed for at se nogle tendenser, som kommer jer til gode, når vi en dag står foran dine medarbejdere eller kolleger.

Ring endelig til os, hvis du har spørgsmål. Vi glæder os til at snakke med dig.

Ring til os – 70 26 66 46

Vi vil allerhelst, at du griber telefonen og ringer til os. Det er meget lettere at få afklaret tingene mundtligt, men du må naturligvis også skrive til os.

Skriv på info@addfocus.dk eller brug formularen her.

Mvh Allan og Asbjørn


  Aktive foredrag med Addfocus

  Aktive foredrag

  Addfocus tilbyder skarpe og professionelle aktive foredrag med humor, kant og stof til eftertanke.

  Vi har med stor succes afviklet mange aktive foredrag inden for både private og offentlige virksomheder og har stor erfaring i at afholde foredrag, der skaber refleksion, inspiration, bevægelse og tydelig retning. Her ser du eksempler på vores foredrag og husk, at ikke to foredrag er ens – vi tilpasser altid til den enkelte medarbejdergruppe. Læs mere om vores formidling og dynamik nedenfor.

  Foredrag om Samarbejde og kommunikation

  Arbejdsglæde og trivsel

  Trivsel er, når du ikke kan få øje på en idiot i miles omkreds!

  Foredrag om Arbejdsglæde og trivsel

  Samarbejde og kommunikation

  God kommunikation og et godt samarbejde handler om vilje, tydelighed og bæredygtige relationer. Det at sige, hvad vi mener på en måde, så det kan forbinde os med den anden part.

  Foredraget Social kapital i praksis

  Social kapital i praksis

  Den sociale kapital er et udtryk for værdien der ligger i samarbejdet og relationerne på arbejdspladsen.

  Filosofi - Social kapital

  Forandring med vilje

  Forandringer indebærer naturlige dilemmaer og frustrationer hos medarbejderne, fordi der brydes med mønstre, som giver tryghed i hverdagen.

  Foredraget Vanens kraftfulde magt

  Vanens kraftfulde magt

  Sygefravær er IKKE en privatsag - det er et fælles ansvar! Og trivsel er ikke blot fravær af sygdom.

  Ledelse med vilje - Addfocus

  Ledelse med vilje

  Ledelse er mere en indstilling, end det er en stilling!

  Foredraget Stress eller tilfreds

  Stress eller tilfreds?

  Det er alene, hvis du ikke er i stand til at løse den opgave, du står overfor, at stressen bliver negativ.

  Grib hinanden rigtigt - Addfocus

  Grib hinanden rigtigt

  Vi gør oprør mod den problemorienterede tilgang til samarbejdet!

  Sygefravær eller trivsel

  Sygefravær er IKKE en privatsag - det er et fælles ansvar! Og trivsel er ikke blot fravær af sygdom.

  Fokus på kerneopgaven

  Kerneopgaven er den opgave jeres organisationen er "sat i verden" for at løse.

  Formidling og dynamik

  Vores formidling i de aktive foredrag er af stærk personlig karakter, hvor humoristiske hverdagsscenarier og aktive øvelser åbner for det teoretiske indblik. Foredragene kobles direkte til deltagernes dagligdag og skaber dermed et kraftfuldt hverdagssprog i organisationen. Vi er ikke bange for at provokere eksisterende mønstre i virksomheden med vores foredrag, da provokation skaber bevægelse. Men vores sigte er ikke provokationen i sig selv, det er snarere at pleje og gøde den kreative og legende side af mennesket. Dette, mener vi, skaber de bedste forudsætninger for bevægelse, indsigt og integration hos deltagerne i foredragene.

  Hvorfor skal vi være aktive, spørger du måske. Der er et gammelt kinesisk ordsprog, der siger:

  Det jeg hører, glemmer jeg. Det jeg ser, husker jeg. Det jeg gør, forstår jeg.

  Ved selv at komme op af stolen og deltage aktivt, gå i clinch med en kollega eller med chefen via dialog eller fysisk, så internaliseres aktiviteten, og det bliver en oplevelse, jeg husker lang tid fremover. Vi ved fra kunder, at medarbejderne ofte refererer til de oplevelser, de har haft under vores foredrag flere år senere.

  I de aktive foredrag anvendes en række øvelser, som forstærker budskabet og skaber en dynamisk ramme, så deltagerne ikke blot er passive modtagere, men aktive medspillere.

  Hvis du er interesseret i at læse nogle af vores tanker bag måden, vi arbejder på, så dyk ned i Det bygger vi på.