Kurset Styrk arbejdsmiljøet

Kurset Styrk arbejdsmiljøet

– et sundt psykisk arbejdsmiljø giver øget effektivitet og kvalitet

Psykisk arbejdsmiljø har fået et øget fokus på danske arbejdspladser. Et sundt og udviklende psykisk arbejdsmiljø er en produktiv kraft, som øger arbejdspladsens samlede evne til at skabe effekt og værdi.

På dette kursus vil deltagerne lære en masse om de mekanismer, der karakteriserer et sundt psykisk arbejdsmiljø. Kurset sætter fokus på, hvordan I sammen kan understøtte det gode arbejdsmiljø, hvordan I kan udvikle og styrke miljøet yderligere og hvordan I kan forebygge det dårlige psykiske arbejdsmiljø, så medarbejderne kan føle sig trygge og være i stand til at udføre deres arbejde – kerneopgaven, de er ansat til at udføre.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til arbejdspladser, der ønsker at involvere alle faglige ressourcer på arbejdspladsen i at udfolde en udviklende og sund arbejdskultur. Deltagere kan være teamledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, MED udvalgsrepræsentanter og den ”almindelige” ansvarlige medarbejder, der ønsker at være med til at sikre, at arbejdspladsen kan levere den kerneopgave, den er ”sat i verden for”.

Deltagerne får redskaber, der sætter ham/hende i stand til at handle kompetent, indsigtsfuldt og vejledende, når der opstår udfordringer og støj i arbejdsmiljøet, der gør det svært for medarbejderne at udføre deres arbejde.

På kurset arbejder vi med disse temaer

 • Arbejdspladsens kerneopgave
 • Psykisk arbejdsmiljø og Social Kapital
 • Relationel koordinering
 • Anerkendende kommunikation
 • Konflikthåndtering
 • Adfærd og relationer
 • Roller og ansvar (ledelsesmæssigt, organisatorisk og individuelt)
 • Sammenhængskraft – sparring og perspektivering
 • Planlægning af den fremtidige indsats

– samt redskaber til at inddrage alle ansatte på arbejdspladsen i at skabe et godt og konstruktivt psykisk arbejdsmiljø.

Kursusforløb

Kursusforløbet strækker sig over 5-10 uddannelsesdage, alt efter jeres behov, og designes i et tæt  samarbejde med jer. I perioderne imellem undervisningsdagene arbejder deltagerne med opgaver  hvor de træner de kompetencer, vi arbejder med i undervisningen.

Udbytte

Kurset er karakteriseret ved at være meget praksisnært og knytter sig særdeles tæt til deltagernes faktiske hverdag. Det skaber reel værdi og effekt i arbejdsmiljøet undervejs i forløbet og efter kursets afslutning. Deltagernes udbytte er blandt andet:

 • At blive styrket i en praksisnær indsats omkring det psykiske arbejdsmiljø
 • At få konkrete kommunikationsredskaber
 • At få et større overblik over organisationens overordnede opgave
 • At få indsigt i, og brug af domæneteori i praksis
 • At få styrket evnen til at observere objektivt
 • At få redskaber af forebyggende, vedligeholdende og udviklende karakter
 • At få redskaber til involvering af alle ansatte på arbejdspladsen i en fælles indsats for et styrket psykisk arbejdsmiljø.
 • At få praksisnær træning i støttende og anerkendende faglige dialoger

Baggrund

Addfocus har oprindelig udviklet kurset til Thisted Kommune. I den forbindelse blev deltagerne betegnet som ”Trivselsagenter”. Udgangspunktet var at styrke det psykiske arbejdsmiljø for derved at fremme en arbejdskultur, der øger de ansattes trivsel, arbejdsglæde og faglige kompetence.

Centerledernes syn på agenternes udbytte:

”Der er meget stor tilfredshed med forløbet!”

 • ”Der var stor korrelation til vores andre tiltag og den pædagogiske praksis vi benytter.”
 • ”Der er generelt sket en positiv personlig udvikling hos deltagerne.”
 • ”Det har givet god mening at det både var AMR, en teamleder og en medarbejder, da de kan give hinanden sparring ud fra forskellige niveauer.”
 • ”AMR og teamledere klædes i mange situationer godt på vedr. det psykiske arbejdsmiljø, så hvis den almindelige medarbejder også uddannes, vil der være flere der støtter op og tager ansvar.”
 • ”At vide noget forskelligt om samme emne er en styrke, og tvinger kolleger til at samarbejde om en opgave. Dog behøver det ikke nødvendigvis være AMR/teamlederne.”

Deltagernes egne oplevelser af, hvad de står tilbage med:

”Alle har været glade for forløbet, og fortæller selv at de har fået rigtig meget med sig. Der blev bla. talt om modet til at gå ind i svære situationer som en styrke, og redskaber til at gøre det respektfuldt. Tilgangen kan mærkes i dagligdagen, fra at finde fejl og påtale dem, til at finde muligheder.”

 • ”Det er en gave at deltage i trivselsagentuddannelsen og meget lærerigt!”
 • ”Sparring er vigtig. Det er her man som trivselsagent kan finde modet til at handle og evaluere sin indsats.”
 • ”Jeg er blevet mere modig ift. at tage en snak i svære situationer, for nu har jeg redskaberne.”
 • ”Her efterfølgende er jeg super glad for mit virke som trivselsagent, og kombinerer det rigtig godt med mit virke som AMR.”
 • ”Jeg gør i min dagligdag stort brug af domæneteorien og i teams bruger vi nu dagligt vores ”trafiklys” på daglig trivsel.”
 • ”Efter endt uddannelse som trivselsagent er jeg blevet brugt meget i vores midlertidige akutafdeling.”
 • ”Jeg har flere støttende samtaler, både enkeltsamtaler og  samtaler med kollegaer og eksterne. Det højner trivslen og arbejdsmiljøet i gruppen.”
 • ”Jeg er meget glad for de værktøjer jeg fik med mig under forløbet, dem vil jeg nødig undvære i min hverdag.”
 • ”Specielt med de 3 domæner er jeg med til at støtte mine kollegaer i at holde fokus på det vi kan udvikle på i fællesskab, samt støtte dem i, hvor det er vi sammen kan flytte os.”

Om undervisningen

Undervisningen formidles med varme og humor, så alle deltagere undervejs får en klar oplevelse af den ressource et varmt og udviklende arbejdsmiljø kan være. Vi er overbeviste om, at humor kan have et frigørende potentiale og kan være en væsentlig faktor for at skabe arbejdsglæde, trivsel og et udviklende miljø.

Ved du og dine medarbejdere hvordan I, helt konkret, kan være med til at skabe et sundt og udviklende psykisk arbejdsmiljø?

Kontakt os!

Vi lever af at være i dialog med mennesker!

Derfor er din respons vigtig for os. Ring eller skriv til os og få en snak om den situation, du og din afdeling står i. Fortæl lidt om ønskerne og tankerne bag et eventuelt arrangement, så vender vi tilbage til dig.

Ring til os på 7026 6646

Du må også skrive til os. Brug formularen her eller sende os en mail på info@addfocus.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.


  Kurset Forandring med vilje

  Kurset Forandring med vilje

  Forandringens DNA

  Vi skal være forandringsparate, forlyder det, men hjernen holder så uendeligt meget af mønstre. Det vi gjorde i går, vil vi derfor med stor sandsynlighed også gøre i morgen. Kurset “Forandring med vilje” er en øjenåbner for deltagerne, som bliver udfordret på mønster og anskuelser. Det bliver tydeliggjort, at frustration over forandring ikke er det samme, som modstand mod forandring, men blot kan være et udtryk for at der brydes med mønstre i hverdagen, som giver manglende overblik og dermed kan skabe mindre mening i en periode.

  Kurset om forandringens DNA vil tage sit udspring i deltagernes egne oplevelser i hverdagen, så vi sikrer at komme tæt på de forandringer der er undervejs i jeres konkrete arbejdsmiljø. Det vil blive indlysende, hvor indflydelsen findes, hvor energien skal bruges og hvordan man fra medarbejdernes side er medskabere af succesfulde forandringer.

  Indhold

  • hvad skal forandres? hvorfor? hvordan skal det foregå konkret?
  • ansvar for forståelse – søg meningen, trods frustrationen
  • antagelser om intentioner og fastholdelse af “at have ret”
  • Indflydelse og interesse – hvor bruger du din energi bedst?
  • frustrationens “ventil” – hvordan komme ordentligt af med frustrationen?
  • det aktive valg – om egen indflydelse og mangel på samme
  • hvordan tackler hjernen forandringer?

  Udbytte

  • større forståelse for egne og andres reaktionsmønstre i forandringer
  • bedre håndtering af frustration i forandringer
  • tydeliggørelse af egne muligheder for at drage indflydelse
  • konkrete redskaber til håndtering af de forandringer der er uundgåelige i organisationen
  • viden om hvordan I kommer godt igennem omstillingsprocesser
  • forberedelse på fremtidige og uundgåelige forandringer
  • lære at bryde mønstre og vaner

   

  Vi arbejder med aktiv læring og skaber en dynamisk ramme, hvor deltagerne er aktive medspillere. Denne involvering sikrer en stærk og solid integration og giver redskaber til direkte anvendelse i dagligdagen, så der kan skabes forandring med vilje.

  Er du interesseret i noget mere teoretisk? Her kan du læse om Apreciative Inquiry.

  Sådan mener MPM om kurset om forandring

   “Tak for et godt samarbejde, det var en super god temadag, en af det bedste vi har haft. Du var god til hurtigt at få et billede af vores afdeling, så selve dagen blev relevant og meget anvendelig for os. Det var rigtig konkret, anvendeligt og relativt nemt at implementere i egen personlige praksis på arbejde. Det jeg hører om dagen er, at den var brugbar – og det er det allerbedste vi kunne opnå.”

  Inge Sørensen. Ledende overfysioterapeut, MPM

  Se flere kundeudtalelser her >>

  Kontakt os!

  Vi lever af at være i dialog med mennesker!

  Derfor er din respons vigtig for os. Ring eller skriv til os og få en snak om den situation, du og din afdeling står i. Fortæl lidt om ønskerne og tankerne bag et eventuelt arrangement, så vender vi tilbage til dig.

  Ring til os på 7026 6646

  Du må også skrive til os. Brug formularen her eller sende os en mail på info@addfocus.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.

   Andre forslag til kurser

   Boldøvelse - Addfocus arbejder med aktive foredrag og bruger ofte øvelser, hvor deltagerne skal op af stolen

   Kurset Stærkere samarbejde

   Gennem dette kursus om samarbejde bliver I styrket i teamet og opnår større indsigt i interne styrker og udfordringer, mens de sociale kompetencer øges på tværs af teamet.

   Kurset Styrk arbejdsmiljøet

   Kurset Styrk arbejdsmiljøet

   Psykisk arbejdsmiljø har fået et øget fokus på danske arbejdspladser. Et sundt og udviklende psykisk arbejdsmiljø er en produktiv kraft, som øger arbejdspladsens samlede evne til at skabe effekt og værdi.

   Kurset Styrk kommunikationen

   Kurset Styrk kommunikationen

   Kurset giver fx større evne til at etablere kontakt og blive forstået af andre samt indsigt i – og forståelse for – forskellige fortolkninger i kommunikation


   Kurset Styrk kommunikationen

   Kurset Styrk kommunikationen

   - og skab bedre resultater

   Kurset om kommunikation giver inspiration, udfordring og redskaber til håndtering af kommunikationen med kollegaer og samarbejdspartnere. Der bliver gået tæt på den verbale og nonverbale kommunikationen og den oprindelige betydning af ordet kommunikation – ”at gøre fælles” – bliver taget meget bogstaveligt. Der vil blive skabt et fælles sprog, og bevidsthed mellem deltagerne, hvor der tages højde for kommunikationens subjektivitet og relationernes betydning.

   Udgangspunktet er, at al bevægelse nødvendigvis må starte indefra. Det handler derfor også om den enkelte og dennes indstilling til kommunikationen, relationen og samarbejdet. Det hele starter således også med den enkelte og de områder hvor vi hver især har afgørende indflydelse til at gøre en forskel for den bæredygtige kommunikation i samarbejdet.

   Indhold

   • tydeliggørelse af relationernes væsentlighed
   • håndtering af udfordrende og potentielt konfliktfyldte situationer
   • handlinger og intentioner – om antagelser og fortolkning
   • styrkelse af sociale kompetencer
   • forudindtagethed – det altid “at have ret” og hvorfor det ikke er nok 🙂
   • nye handlinger giver nye resultater
   • tydelig kommunikation – søg at forstå andres perspektiv
   • det aktive valg – om egen indflydelse og ansvar

   Kommunikation i dagligdagen

   • større evne til at etablere kontakt og blive forstået af andre
   • indsigt i – og forståelse for – forskellige fortolkninger i kommunikation
   • redskaber til at kommunikere så du sikre andres forståelse
   • redskaber til bedre at forstå andres kommunikation
   • større accept af forskelligheder, styrker og svagheder
   • større refleksion over egen og andres kommunikation og adfærd
   • redskaber til at håndtering af vanskelige samtaler
   • forståelse for kommunikationens psykologiske aspekter
   • større evne til klar og tydelig formidling

    

   Deltagernes egen dagligdag og praktiske erfaringer på arbejdspladsen vil danne baggrund for indholdet i kurset om kommunikation. Herved sikrer vi den direkte kobling til hverdagen. Vi arbejder med aktiv læring og skaber en dynamisk ramme, hvor deltagerne er aktive medspillere. Denne involvering sikrer en stærk og solid integration og giver redskaber til direkte anvendelse i dagligdagen.

   Se Allan på slap line omkring kommunikation

   Det synes Morsø Kommune om kurset

   “Det var en helt fantastisk inspirerende dag. Aldrig har vi oplevet så mange positive tilkendegivelser over en teamdag. De sidste 2 dage har vi kunnet mærke en forskel!! En forskel på, hvordan medarbejderne møder hinanden, måden de tager kontakt til hinanden på. Ikke mindst ved jeg at 2 kollegaer som virkelig havde det dårlig med hinanden, nu har fået snakket sammen og har fundet ud af de måske ikke er så forskellig fra hinanden alligevel. Snakken blev taget allerede samme aften 🙂 det er jo fantastisk!!

   Anna Poulsen – Leder- Morsø Kommune – Social og Sundhed – Støberigården

   Kontakt os!

   Vi lever af at være i dialog med mennesker!

   Derfor er din respons vigtig for os. Ring eller skriv til os og få en snak om den situation, du og din afdeling står i. Fortæl lidt om ønskerne og tankerne bag et eventuelt arrangement, så vender vi tilbage til dig.

   Ring til os på 7026 6646

   Du må også skrive til os. Brug formularen her eller sende os en mail på info@addfocus.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.

    Andre forslag til kurser

    Kurset Styrk kommunikationen

    Kurset Styrk kommunikationen

    Kurset giver fx større evne til at etablere kontakt og blive forstået af andre samt indsigt i – og forståelse for – forskellige fortolkninger i kommunikation

    Boldøvelse - Addfocus arbejder med aktive foredrag og bruger ofte øvelser, hvor deltagerne skal op af stolen

    Kurset Stærkere samarbejde

    Gennem dette kursus om samarbejde bliver I styrket i teamet og opnår større indsigt i interne styrker og udfordringer, mens de sociale kompetencer øges på tværs af teamet.

    Kurset Forandring med vilje

    Kurset Forandring med vilje

    Vi skal være forandringsparate, forlyder det, men hjernen holder så uendeligt meget af mønstre. Det vi gjorde i går, vil vi derfor med stor sandsynlighed også gøre i morgen.


    Boldøvelse - Addfocus arbejder med aktive foredrag og bruger ofte øvelser, hvor deltagerne skal op af stolen

    Kurset Stærkere samarbejde

    - og bedre relationer!

    Med dette kursus styrkes jeres evne til samarbejde, I opnår større indsigt i interne styrker og udfordringer, og de sociale kompetencer øges på tværs af teamet. I bliver stærkere i de gensidige faglige og sociale relationer på arbejdspladsen. Gennem accept og forståelse for menneskers forskelligheder, arbejder vi med konflikthåndtering og det, at håndtere udfordrende situationer på en hensigtsmæssig måde, der skaber et udviklende samarbejde.

    Kurset i samarbejde vil tage afsæt i deltagernes egen hverdag. Dette for at sikre, at der skabes konkrete og brugbare redskaber til umiddelbar implementering i dagligdagen.

    Indhold

    • tydeliggørelse af relationernes væsentlighed
    • håndtering af udfordrende og potentielt konfliktfyldte situationer
    • handlinger og intentioner – om antagelser og fortolkning
    • styrkelse af sociale kompetencer
    • forudindtagethed – det altid “at have ret” og hvorfor det ikke er nok 🙂
    • nye handlinger giver nye resultater
    • tydelig kommunikation – søg at forstå andres perspektiv
    • det aktive valg – om egen indflydelse og ansvar

    Udbytte

    • teamet får større indsigt i adfærd og hvordan denne påvirker opfattelser og relationer
    • større indsigt i -og forståelse for egne reaktionsmønstre
    • forståelse for fællesskabets ansvar for individet og individets ansvar for fællesskabet
    • redskaber til at støtte og udbygge bæredygtige relationer
    • større accept af forskelligheder, styrker og svagheder
    • større refleksion over egen og andres adfærd
    • større bevidsthed omkring de elementer der tilfører dagligdagen energi

    Deltagernes egne oplevelser og erfaringer på arbejdspladsen vil danne baggrund for indholdet i kurset om samarbejde. Således sikrer vi en direkte kobling til hverdagen. Vi arbejder med aktiv læring og skaber en dynamisk ramme, hvor deltagerne er aktive medspillere. Denne involvering sikrer en stærk og solid integration og giver redskaber til direkte anvendelse i dagligdagen.

    I addfocus arbejder vi med anerkende tilgang til mennesket og til relationer.

    Læs artiklen om Appreciative inquiry her (bare rolig, den er på dansk!)>> 

    Det synes Glostrup Kommune om kurset Stærkere samarbejde

    Resultatet er tydeligt og afdelingen er godt i gang med at ændre sin selvopfattelse. Allan har arbejdet med medarbejderne som gruppe og som individer – og har med sin direkte facon formået at trænge ind bag facaden på medarbejderne og skabe en reel holdnings- og adfærdsændring. Det har jeg aldrig set før med andre konsulenter på lignende opgaver igennem de seneste 13 år.

    Allan formår konstant at balancere sin integritet til gavn for processen. Jeg har i meget stor grad været tilfreds med Allans proces og resultater – og kan derfor på det varmeste anbefale Addfocus og Allan.

    Henrik Nellager – Centerchef – Glostrup Kommune

    Kontakt os!

    Vi lever af at være i dialog med mennesker!

    Derfor er din respons vigtig for os. Ring eller skriv til os og få en snak om den situation, du og din afdeling står i. Fortæl lidt om ønskerne og tankerne bag et eventuelt arrangement, så vender vi tilbage til dig.

    Ring til os på 7026 6646

    Du må også skrive til os. Brug formularen her eller sende os en mail på info@addfocus.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.

     Andre forslag til kurser

     Kurset Styrk arbejdsmiljøet

     Kurset Styrk arbejdsmiljøet

     Psykisk arbejdsmiljø har fået et øget fokus på danske arbejdspladser. Et sundt og udviklende psykisk arbejdsmiljø er en produktiv kraft, som øger arbejdspladsens samlede evne til at skabe effekt og værdi.

     Kurset Styrk kommunikationen

     Kurset Styrk kommunikationen

     Kurset giver fx større evne til at etablere kontakt og blive forstået af andre samt indsigt i – og forståelse for – forskellige fortolkninger i kommunikation

     Kurset Forandring med vilje

     Kurset Forandring med vilje

     Vi skal være forandringsparate, forlyder det, men hjernen holder så uendeligt meget af mønstre. Det vi gjorde i går, vil vi derfor med stor sandsynlighed også gøre i morgen.