Kommunikation & Samarbejde

“Stor tak for dit fantastiske engagement og evne til at skubbe ting i gang og sætte hverdagen og livet lidt i perspektiv, det var en fornøjelse at møde dig igen.

Der var en meget stor tilfredshed med vores temadag og alle synes det var rigtigt spændende og udfordrende at møde dig og få sat lidt perspektiv på hverdagen. Der var flere af dine synspunkter/pejlemærker, som vi efterfølgende brugte på vores afdelingsmøder og til vores MUS.”

Marie Louise Bossow Smith – Pladsanvisningen – KØBENHAVNS KOMMUNE – Børne- og Ungdomsforvaltningen

Deltagerkommentarer:

  • Var rigtig glad for oplægsformen, der skiftede fra oplæg til små øvelser to og to. Allan er en dejlig livlig person, der ikke var bange for at bruge egne oplevelser som eksempler på sin filosofi. Dette har prentet sig ind hos mig; tag små skridt, en grads ændring kan gøre en stor forskel på den lange bane, ændringer skal ske indefra og ud.
  • En gennemgående perfekt planlagt dag – og med oplæg fra Allan som start på dagen var helt fantastisk. Han ramte plet på rigtig mange ting – både på det personlige og det arbejdsmæssige plan. Det ville være mærkeligt, hvis Allan ikke ramte “spot on” med udtrykket ”1 grad kan være afgørende” – det tog jeg til mig. Små ændringer kan gøre underværker.
  • En oplevelse, som var utrolig livlig og fantastisk og Allan ramte da noget, som man kunne genkende, hos nogle kollegaer. Jeg gik hjem med rigtig meget smil på den gode måde.
  • Det der var godt var, at man jo selv vælger hvordan man vil være sur eller glad det er op til en selv. At man prøver at se positivt på tingene i stedet for at vælge at være negativ.
  • Det var en hyggelig, god og spændende dag. Allan var meget fangende foredragsholder. Det var tankevækkende nogle af de ting han sagde.
    Så tænker man nu, …..vi har travlt, hvordan følger vi op på de ting? Får man reelt gjort noget anderledes efterfølgende?