Grib hinanden rigtigt

“Tak for et meget kvalificeret teambuilding foredrag med aktive øvelser og nogle gode grin!
Bagefter sad vi en lille samlet flok, og talte om at det virkelig havde givet stof til eftertanke.
Vi vil fremtidigt forfølge, at stige af den døde hest. Vi kan meget hurtigt komme ind i nogle rigtige dårlige vaner og rutiner, helt uden vi opdager det. Vi blev også meget opmærksomme på, at vi skal huske, at vi hver især har vores “landkort” som vi oplever verden ud fra. Det kan blive et rigtig brugbart værktøj i vores personalegruppe. Med afsæt i dette input, er vi overbevist om, at vi kan udgå mange misforståelser i vores daglige samarbejde.
Vi vil huske, at se bag om handlingerne og ind til intentionerne – “gribe hinanden i at gøre tingene rigtigt”. Billedet af din søn, der skal lære at gå, er jo super til at huske på, at vi skal se intentionerne, i stedet for det der mislykkedes. Tak for værktøjerne ! Nu kan vi ved aktive handlinger fokusere på at blive en endnu bedre personalegruppe, og nogle endnu bedre kollegaer overfor hinanden.”

Gitte Grand, Fjordli, Behandlingshjemmet Schuberts Minde