Forandring med vilje

“Vi var ved årsskiftet 2012-13 i en situation, hvor der var blevet leveret nogle særdeles flotte produktionsresultater og hvor medarbejderne stod overfor drastiske ændringer i deres arbejdsopgaver og organisering. I dette spændingsfelt leverede Asbjørn en forløsende humoristisk og samtidig meget præcis karakteristik af de psykologiske faktorer der kommer i spil når noget skal forandres. Noget som man ikke selv har afgørende indflydelse på.
Her har man valget imellem at synke ned i tvivl og usikkerhed eller vælge troen på, at man har evnerne til at skabe sig en ny og måske bedre hverdag når man kommer ud ”på den anden side”.
Vore medarbejdere havde i 2012 vist at de kan levere resultater under vanskelige vilkår, og Asbjørns performance viste dem, på en faglig solid baggrund, hvordan man kan møde udfordringerne med rank ryg og en positiv indstilling.
Jeg kan anbefale Asbjørn til alle organisationer, som står overfor større omlægninger i deres organisation og arbejdsform”

Johan Bech Pedersen, Viceskattedirektør, SKAT Nordsjælland