Procesdage med formulering af kerneopgave

6 institutioner formulerer hver deres Kerneopgave og “unikke bidrag” gennem 3 procesdage.

“Oplæggene var så fyldt med energi, humor og visuelle betragtninger, at jeg længe efter gik og smågrinede over de dagligdags situationer, som det var bygget over. Det flotte ved det, er at humor og det visuelle i det, bruges til at se ind og huske de problemstillinger som vi i dagligdagen, ikke får italesat. Oplæggene gav mulighed for at  forstå vigtigheden i at få italesat og spurgt nysgerrigt ind til hinanden, på en åben måde, hvor humoren gjorde det let, at genkende sig selv, i forskellige situationer.

Det der imponerede mig meget dybt, var den ydmyghed og respekt, der kom til udtryk via. Asbjørn, for andres holdninger, forståelser eller det der var svært at forstå.  Asbjørn formåede, i min optik at skabe en rummelighed, hvor det blev ufarligt at ”tabe ansigt” og dermed åbnede det for at alle kunne inkluderes. På den måde, kunne alle fremkomme med deres bidrag, til en fælles kurs og dermed er vi et skridt på vejen, frem mod “Samskabelse”.

Det bedste forløb, jeg har været en del af, i forhold til det at forstå hinanden. At få skabt grobund for at vi løfter da fint alene, men sammen er vi så meget stærkere og langt mere nuancerede, og kan dermed skabe et langt bedre resultat, hvis vi kan og tør, indgå i forpligtende og respektfulde fællesskaber.”

Susanne Olsson – Pædagogisk koordinator Røjlevej – Socialpædagogisk Center i Næstved

“Tusind tak for dit engagement på dagene. Det har været nogle meget underholdende, nærværende, faglige og produktive dage. Du har været god til at “styre” processen, så der er kommet nogle gode produkter frem, som nu skal hjem og finjusteres og arbejdes ind i den daglige tænkning. Jeg har allerede modtaget et unikt bidrag fra en af afdelingerne, og jeg vil glæde mig til at modtage øvrige bidrag, som vil være med til at understøtte den proces, vi som centerledelse er i lige pt., hvor vi arbejder på et mere overordnet bidrag ind i handicap og psykiatri missionen.

Tusind tak for denne gang”

Pernille Slott. Vicecenterleder. Center for Handicap og Psykiatri. Socialpædagogisk center i Næstved

“Spændende undervisning og underviser. Medarbejderne har været meget begejstret for undervisningen. Det har tydeliggjort vores kerneopgave, og skabt en fælles forståelse for vores opgaver. En udviklende reflekterende  proces over hvad Kerneopgaven er og vores samarbejde med kollegaer.

Ved afslutning blev der for hver enhed beskrevet et fælles mål. Enhederne under Præstemarken arbejder nu målrettet med vores unikke bidrag/Kerneopgaven og har det op som et punkt på vores personalemøder.”

Dorthe Schou Sørensen. Afdelingsleder Præstemarken. Socialpædagogik Center i Næstved