Samarbejde og kommunikation

“Tak for et virkelig godt og inspirerende foredrag. Du lagde grobunden for et virkelig godt seminar.

De efterfølgende opgaver på diskussionsstien og beslutningsstien var ligeledes meget udbytterige. Der er ingen tvivl om. at du “fangede” mine medarbejdere.
Jeg har fået mange gode input/forslag mm. fra seminaret som vi nu i fællesskab i afdelingen vil arbejde videre med. Dine “plancher” på turene var med til at inspirere, det var dog svært at overholde tiderne. Alle udfyldte deres postkort. Der var stor enighed om, at man i de enkelte grupper vil holde hinanden fast på de aftaler om adfærd mm. som aftaltes.”

Preben Poulsen – Sektionschef – TDC A/S Indkøb og Logistik

“Tak for dit foredrag. Alle har været meget tilfredse og syntes at du gjorde det kanon”

Marianne Tonning Madsen – Driftskoordinator – TDC A/S Indkøb og Logistik