TrygVesta - kundeudtalelse

Samarbejde & Relationer

“Tak for to virkelig gode dage! Det er det bedste kursusforløb vi nogensinde har haft !!

Og alle mine medarbejdere har efterfølgende kun haft positive tilbagemeldinger. Dit og mit forarbejde med at identificere HVAD vi i TrygVesta International Salg ville have ud af dagene gjorde, at hele Teamudviklingen blev meget konkret.
Det blev tydeligt i processen, at for at optimere samarbejdet og relationerne og i fællesskab skabe en energi der overstiger den enkeltes energi er det nødvendigt at skabe en fælles forståelsesramme OG et fælles sprog. Både rammen og sproget blev grundlagt den første dag. Relationer og hvad den enkelte kan gøre for at skabe disse relationer på en god måde blev på en god energisk og meget sympatisk måde leveret af Addfocus.
Gennem forskellige øvelser blev den enkeltes tryghedsramme flyttet og samtidig blev der åbnet op for forståelsen af at: ”Al bevægelse starter inde fra.”

Jeg er meget glad for, at vi brugte hele første dagen og den tid til de diskussioner der skulle til, for at den enkelte kunne accepterer at lade sig inspirere. Den tid var givet godt ud for det betød at vi kunne være meget konkrete på anden dagen, i måden hvorpå afdelingen fremadrettet vil arbejde sammen. Samtidig fik afdelingen en masse ideer til hvordan vi internt i organisationen kan forbedre relationerne til diverse interne interessenter/samarbejdspartnere.

For os har sætningerne: “Vælg din indstilling”, “Grib hinanden rigtigt”, “Søg at forstå” samt “Sig hvad du vil have”, fået en yderligere nuance og leder tankerne tilbage på hvad det egentlig var vi aftalte på Teamudviklingsdagene med Addfocus.””

Steen Lunde, Regionsdirektør – TrygVesta Industri International Salg