Definering af kerneopgaven og kerneydelser

“I 2016 hyrede Ungdomsskolen Vesthimmerland Addfocus til at facilitere en proces, hvor vores kerneopgave blev tydeliggjort, samt videre arbejde med at få tydeliggjort hvilke kerneydelser vi skulle fokusere på, for netop at sikre vores kerneopgave.

Processen var godt opbygget, så medarbejdere og ledere gennem dialog på tværs opnåede fælles forståelser for hinanden i afdelingen, og samtidig fik tydeligt beskrevet kerneopgaven og hvilke kerneydelser, som sikrer kerneopgaven.

Som leder har undertegnede oplevet en tæt dialog mellem Addfocus og leder, så vi sammen har skabt retning for processerne. Ved at Addfocus styrede processerne med inddragelse af ledelsen, gav det rum og muligheder for at ledelsen kunne indgå i dialogen med medarbejderne. At ledelsen kunne indgå i processerne og ikke styre dem, var nødvendigt for at opnå vores endelig produkt.

Addfocus har været fantastiske i deres tilgang til opgaven, hvor de har iscenesat forskellige virkemidler så tilgange for vores fælles dialog blev udviklet hen imod målet. De har formået at udfordre vores Ungdomsskole tilpas, således vi sammen har kunnet udvikle vores afdeling. Jeg kan kun give Addfokus mine varmeste anbefalinger til afdelinger, som skal igennem lignende processer.

Erik Pedersen – Leder af UNGvesthimmerland