Kommunikation og samarbejde i forandringer

“Hvert forår afholdes en temadag for hhv. Vejdirektoratets og entreprenørens folk “på vejen” – i 2010 blev temadagen afholdt den 16. marts på Nilles Kro i Sabro. Denne personalegruppe fungerer som Vejdirektorates “Øjne på Vejen” og udfører dagligt tilsyn med stats vejene i Østjylland. Begge personalegrupper – især personalegruppen i Vejdirektorats-regi – står over for store forandringer i både arbejdsopgaver og dagligdag.
I denne forbindelse blev foredragsholder Asbjørn G Christensen, Addfocus, brugt til at komme med indspil og inspiration omkring emner som:
kommunikation, samarbejde og håndtering af forandringer.

Alle deltagere var enige om, at vi havde en god eftermiddag i selvskab med en yderst veloplagt og engageret foredragsholder. Temadagens emner blev belyst fra alle sider, og pointer blev leveret med humor og indlevelse, og suppleret med praktisk øvelse inden for dagens emner.

Vi havde alle en god oplevelse og kunne gå fra Nilles Kro med fine værktøjer til den daglige kommunikation. Ydermere fik deltagerne også yderst brugbare værktøjer til håndtering af hverdagens små og store forandringer.”

Vejcenter Østjylland, Driftafdelingen og NCC Roads, Trige