Vestas

Relationer og samarejde

“Et meget levende og engageret kursus, som vekslede fint mellem input og øvelser. Vi fik en inspirerende og god dag, der giver masser at tænke over. Du brugte meget tid før dagen på at sætte dig ind i afdelingen, personerne, vores formål -og problemstillinger i dagligdagen. Det gav et rigtigt godt indtryk på kursus dagen, alle kunne fornemme at du forstod ”hvem vi var”. Jeg vil bruge input fra præsentationen til de kommende afdelingsmøder, for at følge op på noget af det vi lærte. Og så vil jeg arbejde på, at vi i højere grad anvender tale/lytte-øvelserne fremadrettet på de ugentlige møder, sådan at alle får mere ud af møderne. Hermed en klar anbefaling.”

Frede Søgaard Jensen, Construction Director, Vestas Northern Europe