Kultur og samarbejde

“TAK for en inspirerende temadag. Vi synes, vi havde en fantastik dag med megen energi og mange temaer til at arbejde videre med.

I processen frem mod temadagen havde vi et godt, inspirerende og konstruktivt samarbejde. Vi havde en god dialog med dig igennem telefonmøder, og oplevede at du var nærværende og fik forståelse for vores situation og de temaer, der er centrale for os. Dine oplæg gav os en god mavefornemmelse forud for temadagen. Dagen blev super god, og det fungerede godt, at du vekslede mellem oplæg og øvelser relateret til vores hverdag.

Du gav gruppen mange AHA oplevelser, og meget god energi. Der er mange ord og vendinger fra dagen, som anvendes i samarbejdsrelationerne nu, og som giver hverdagen mange gode og positive smil.

Her nogle af deltagernes udsagn:

  • Godt og inspirerende
  • God veksling mellem oplæg og øvelser
  • Det er det vi gør, kender meget af det fra sygeplejeteorier. Det er ikke raketvidenskab.
  • Spørgsmålskortene var gode, positiv stemning
  • Talt til mange sanser
  • Gav en fornemmelse af at sammenlægningen nok skal lykkes. Vi skal selv gøre noget.
  • Energi i rummet. Vi vidste meget af det du sagde og du er en blændende formidler, der bruger dig selv meget på troværdig måde
  • Tvunget til at tænke positivt, god øvelse med feed forward – feedback
  • Det begynder med dig selv. Hvor er mit nord.

Vi ser frem til en lille opfølgende telefonsamtale med dig.”

Susanne Thorhauge Bech & Mette Bærentsen – Afsnitsledende sygeplejersker – Onkologisk afdeling, Aalborg Sygehus