Trivsel & arbejdsglæde

Tak for et rigtig inspirerende oplæg. Det var virkelig super!

Det var et inspirerende oplæg der på en konkret og håndgribelig måde satte fokus på den essentielle for arbejdsglæde. Allans formidlingsevne er suveræn, han har sit publikum med hele vejen igennem, og oplægget var godt tilrettelagt, så der også var øvelser og samtaler med sidemanden. Alt i alt kan det varmt anbefales.”

Ida Marie Høy Jepsen