Kerneopgaven og Kerneydelserne

– fra strategi til hverdagsværdi

“Det har været en rigtig god oplevelse at have dig til at køre processen, over en periode på 3 måneder, hvor vi fandt frem til vores kerneopgave på Ballerup Bibliotekerne.

Du formåede at fastholde vores engagement og ansvar for, at vi skulle nå de mål, vi havde besluttet. Det jeg er mest glad for er, at jeg har en fornemmelse af, at ALLE i organisationen – ledelse som medarbejdere – fik ejerskab til kerneopgaven. Det synes jeg er lykkedes.
Jeg vil også fremhæve, at du har en fin balance mellem personlige erfaringer og faglig teoretisk ballast, og du kan formidle det på en nærværende måde. Særligt har du været dygtig til at koble begreber om social kapital til både kerneopgaven og vores arbejdsmiljø. Jeg synes også, at du har været meget opmærksom på at klæde ledelsesgruppen på med redskaber til det videre arbejde med kerneopgaven.

Tak for din indlevelse og dit engagement i vores virksomhed og måden du tog ansvar for at vi kom i mål. På den baggrund sender jeg dig hermed med stor tilfredshed min anbefaling.
Vi tales ved.”

Ravinder Kaur-Pedersen. Bibliotekschef Ballerup Bibliotekerne.

“Jeg vil lige sige 1000 tak for et virkelig spændende, konstruktivt, sjovt og udfordrende samarbejde med at få landet vores kerneopgave her på Ballerup Bibliotekerne.
Hurra for Google, og for at I popper op som nogle af de første, når man søger på noget med kerneopgave og foredrag.

Du satte mig på hårdt arbejde, da vi talte i telefon sammen første gang. Vi havde snakket meget løst i konferencegruppen om, hvad der skulle ske og hvordan. Men de dybere tanker om, hvad vi ville opnå med at få defineret kerneopgaven og tanker om vejen dertil for øvrigt, var vi slet ikke nået til – og din grundighed og mange spørgsmål var jeg derfor ikke lige forberedt på.
Men det var så også det, der ”solgte” dig. Og det har jeg på ingen måde fortrudt!

Vores APV-møde i går bekræftede mig bare i, at du var et godt ”fund”. Respekt for at du fik skabt et tillidsfuldt og respektfuldt rum, hvor vi sammen kunne snakke om det, der er godt og det, der er svært. Jeg føler virkelig at det møde har rykket noget hos os – om ikke andet har det rykket noget hos mig, og det er jo der, det hele starter.”

Ditte Krog. Bibliotekar Publikum og Formidling.