Medarbejderanalyse, lederanalyse og teamanalyse

“Som leder har jeg fået ny spændende indsigt samt viden i mine styrker og svagheder ved at gennemføre en DISC analyse.
Specielt den detaljerede feedback har givet stof til eftertanke og skubber til mig som person -og som teamleder. Ikke alle input vil gøre, at jeg laver ændringer, men nu ved jeg, hvor jeg vil sætte ind. Og hvorfor. Og jeg ved også, hvor jeg ikke vil ændre noget -og hvorfor. At medarbejderne kender hinandens profiler, og har viden om betydningen af dem, giver mig et stærkt udgangspunkt for udvikling af samarbejdet i gruppen.

Tak for nogle gode dage. Der var stor begejstring – også fra mig.”

 

Carsten Fogh Madsen – Chef for forretningsudvikling, Drift og analyse – Companymobile A/S