Kend din kerneopgave

– fra strategi til hverdagsværdi

“Et fantastisk samarbejde med Addfocus og Asbjørn!!

Else Hus er et Bo- og dagtilbud for voksne med autismespektrumforstyrrelser og udviklingshæmning I Region Sjælland.

Vi har i 2014 haft et tæt samarbejde med Asbjørn, med henblik på formulering og konkretisering af vores kerneopgave, samt perspektivering af kerneopgaven for at omsætte denne fra ”strategi til hverdagsværdi”.
Asbjørn har på forbilledlig vis guidet både ledere og medarbejdere igennem en proces, hvor vi
indgående har forholdt os til vores praksis, og sat spændende vinkler på både det pædagogiske arbejde, samarbejde, udvikling og trivsel.

Asbjørn, har med sit unikke blik for lige præcis vores organisation, inspireret med teori, egne erfaringer og praktiske øvelser, og på den måde skabt solid grobund for et fremadrettet udviklingsarbejde, som har fat i organisationen og derved ikke bare bliver ”en oplevelse på vejen”.

Det er med stor tilfredshed, at jeg kan anbefale dig til alle arbejdspladser, der drømmer om at få præciseret deres kerneopgave.”

Jette Kofoed – Forstander – Døgninstitutionen Else Hus.