Kerneopgaven & Kerneydelserne

fra strategi til hverdagsværdi

“Børneinstitution Sanderum-Tingløkke i Odense Kommune består af 10 børnehuse og i alt ca. 120 medarbejdere. Organisationen har i gennem noget tid haft fokus på kerneopgaven og på kerneydelsen.

Asbjørn har via 6 arrangementer, ført alle medarbejdere igennem 2 workshops a 4 timer, hvor fokus var at formulere kerneopgaven for det enkelte børnehus, og derefter prioritere hvilke ydelser der bedst bidrager til at løfte kerneopgaven.

Medarbejdere og de pædagogiske ledere var meget begejstret for både Asbjørns oplæg og facilitering af arbejdsprocesserne. Tilgangen var personlig og i øjenhøjde med et tydeligt systemisk afsæt. Hvilket betød, at den aktuelle kontekst hele tiden spillede ind på ramme, indhold og formidlingen. Det er en stor styrke, at alle medarbejdere oplever sig imødekommet og set. Indholdet var relevant og tilpas forstyrrende.

Asbjørn arbejder med udgangspunkt i en meget grundig forberedelse og planlægning i forhold til den opgave han skal løse. Det betyder at arbejdet med kerneopgaven blev oplevet som en inkluderet proces i forhold til de øvrige udviklingstiltag der er i organisationen.

Så her fra Sanderum-Tingløkke skal lyde et stort tak for et rigtig, rigtig godt og udbytterigt samarbejde.”

Ledergruppen. Børneinstitution Sanderum – Tingløkke