Procesdag om “5 gode vaner”

“Tak for en udbytterig og inspirerende dag, hvor vi fik fornyet fokus på vores værdier – de 5 gode vaner. Det var godt at prøve at sætte andre ord end dem, vi selv har formuleret, på de 5 vaner. Asbjørn havde virkelig fået fat i, hvad det skulle dreje sig om. De værktøjer vi fik med hjem fra dagen, vil være en stor hjælp i vores videre arbejde med at implementere adfærdsmålene, vi har sat os, lidt efter lidt – og ikke mindst fastholde dem. ”

Lene Lykke Mortensen – Projekt- og Eventkoordinator – Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen – Center for Anlæg og Udbud