Et sundhedsvæsen under pres?

Mange siger, at vi har verdens bedste sundhedsvæsen i Danmark. Men der er ingen tvivl om, at sundhedsvæsenet også er under pres i disse år, hvor rationaliseringer, supersygehuse, nedskæringer, sygehuslukninger, new public management og forandringer i enhver afdeling præger hverdagen.

Men behøver det være sådan? Addfocus har lang erfaring med at skabe trivsel på arbejdspladser, hvor medarbejderne er slidte, og hvor det kan være svært at finde arbejdsglæden igen. For det er vitalt, at vi finder den.

Aalborg Sygehus -Onkologisk afdeling

Aalborg Sygehus –

Hoved- Orto- Hjertecenter

Slagelse Sygehus –

Geriatrisk afsnit G2

Slagelse Sygehus –

Radiologisk afdeling

Ålborg Sygehus

Vejle Sygehus

Frederica & Kolding Sygehuse

Klinisk Immunologisk Afd.

Kolding Sygehus –

Medicinsk Afd.

Vejle Sygehus –

Akut Visitations Afsnit

Sygehusledelsen –

Aalborg Sygehus

Socialpsykiatrisk Center Syd

Odense Universitetshospital

Aarhus Universitethospital –

Økonomi og regnskab

Psykiatrisk Center – Hvidovre

Bispebjerg Hospital

Århus Universitetshospital – Neurokirurg. Afd.

Danske Radiografer

Kolding Sygehus – Gyn/Obs

Vejle Sygehus – Medicinsk Amb.

Ålborg Sygehus – Ergo- og fysioterapi Afd.

Fredericia Sygehus –  Medicinsk Amb.

Regionshospitalet Holstebro

Røntgenafdelingen – Århus Sygehus

IVF klinikken – Region Midtjylland

Psykiatrisk afdeling – Hvidovre Hospital

Retspsykiatrisk Risskov- Aarhus Universitetshospital

Århus Universitetssygehus – Patologisk institut

Lægemiddelstyrelsen

Fertilitetsklinikken Århus

Glostrup Hospitalskøkken

Ålborg Sygehus –  Gynækologisk og Urologisk Afd.

Århus Speciallægecenter

Holbæk Sygehus – Radiologisk afdeling

Almenpsykiatrisk Afdeling, Vejle

Retsmedicinsk Institut, Skejby

Hospitalsapoteket Århus

Retskemisk Afdeling – Århus Nord

Socialpsykiatri Djursland

Almenpsykiatrisk Afdeling, Vejle

Aalborg Sygehus – Anestesi

Glostrup Hospital

Thy-Mors Sygehus

Sygehus Sønderjylland