Kurset Styrk kommunikationen

Dansac - Middelfart - 22. september 2017

Kære sygeplejersker!

Tusind tak for sidst. Det var en fornøjelse at tale for, til og med jer i fredags. Jeg synes, vi havde nogle gode snakke og at vi kom omkring væsentlige ting omkring kommunikation og relationer. I var supergodt med og det gav i hver fald mig en god dag og en god oplevelse.

Vi tog en masse video og nogle billeder, og herunder kan I se et sammendrag af oplægget fra mig. God fornøjelse.

Mvh Allan René Olesen, Addfocus

Kinn og Marie stillede op foran kameraet og fortalte om deres oplevelse af dagen. Se deres udtalelser her.

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.


100.000 deltagere tager ikke fejl. listen over tilfredse kunder hos Addfocus er lang.

Kundelister - alle vores kunder

Alle vores kunder!

Siden 2000 har vi lavet foredrag, kurser og procesforløb for titusindvis af danske medarbejdere i det private, i det offentlige og i foreningsregi. Herunder kan du dykke ned i den branche, du er interesseret i at se. God fornøjelse.


Kundeliste for virksomheder og institutioner i sundhedsvæsenet, som Addfocus har arbejdet sammen med.

Kundeliste - Sundhedsvæsenet

Et sundhedsvæsen under pres?

Mange siger, at vi har verdens bedste sundhedsvæsen i Danmark. Men der er ingen tvivl om, at sundhedsvæsenet også er under pres i disse år, hvor rationaliseringer, supersygehuse, nedskæringer, sygehuslukninger, new public management og forandringer i enhver afdeling præger hverdagen.

Men behøver det være sådan? Addfocus har lang erfaring med at skabe trivsel på arbejdspladser, hvor medarbejderne er slidte, og hvor det kan være svært at finde arbejdsglæden igen. For det er vitalt, at vi finder den.

Aalborg Sygehus -Onkologisk afdeling

Aalborg Sygehus –

Hoved- Orto- Hjertecenter

Slagelse Sygehus –

Geriatrisk afsnit G2

Slagelse Sygehus –

Radiologisk afdeling

Ålborg Sygehus

Vejle Sygehus

Frederica & Kolding Sygehuse

Klinisk Immunologisk Afd.

Kolding Sygehus –

Medicinsk Afd.

Vejle Sygehus –

Akut Visitations Afsnit

Sygehusledelsen –

Aalborg Sygehus

Socialpsykiatrisk Center Syd

Odense Universitetshospital

Aarhus Universitethospital –

Økonomi og regnskab

Psykiatrisk Center – Hvidovre

Bispebjerg Hospital

Århus Universitetshospital – Neurokirurg. Afd.

Danske Radiografer

Kolding Sygehus – Gyn/Obs

Vejle Sygehus – Medicinsk Amb.

Ålborg Sygehus – Ergo- og fysioterapi Afd.

Fredericia Sygehus –  Medicinsk Amb.

Regionshospitalet Holstebro

Røntgenafdelingen – Århus Sygehus

IVF klinikken – Region Midtjylland

Psykiatrisk afdeling – Hvidovre Hospital

Retspsykiatrisk Risskov- Aarhus Universitetshospital

Århus Universitetssygehus – Patologisk institut

Lægemiddelstyrelsen

Fertilitetsklinikken Århus

Glostrup Hospitalskøkken

Ålborg Sygehus –  Gynækologisk og Urologisk Afd.

Århus Speciallægecenter

Holbæk Sygehus – Radiologisk afdeling

Almenpsykiatrisk Afdeling, Vejle

Retsmedicinsk Institut, Skejby

Hospitalsapoteket Århus

Retskemisk Afdeling – Århus Nord

Socialpsykiatri Djursland

Almenpsykiatrisk Afdeling, Vejle

Aalborg Sygehus – Anestesi

Glostrup Hospital

Thy-Mors Sygehus

Sygehus Sønderjylland


Kundeliste over institutioner, som Addfocus har samarbejdet med

Kundeliste - Uddannelsesinstitutioner

Sammen med jer bygger vi broer og ikke mure mellem medarbejderne

Som underviser er du konstant i vælten. Alt andet lige er det dig, der øser af din viden og de studerende, der tager imod og bliver inspirerede. Når så afdelingen slås med nedskæringer eller forandringer, der bliver færre kolleger eller noget helt fjerde, så kan arbejdsglæden være svær at finde.

Hos Addfocus arbejder vi med alt det, der er mellem mennesker på arbejdspladsen, og vores erfaring med uddannelsesinstitutioner er lang. Sammen med jer kigger vi fx på ledelse, på forandringer, på kommunikationen mellem medarbejderne. Og vi gør det vel at mærke på en anerkendende måde og med et glimt i øjet, for vi mener, at det er sådan man bygger broer og ikke mure mellem mennesker.

Styrelsen for IT og Læring

Klintsøgaard efterskole

Aalborg Universitet 

HF/VUC Holbæk

UCN – Studieadministrationen

Dybkær Specialskole

Elektroniske Systemer

Dalgaard Ungdomsskole

UngHerning

Ganløse Skole & SFO

Handelsskolen Minerva

VIA University College

Syddansk Erhvervsskole

Udviklingscenter Kolding

Skive Tekniske Skole

Den Sociale Højskole

Randers Handelsskole

Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

Favrskov Kommunes Ungdomsskole

Rejsebranchens Uddannelscenter

Tietgen Skolen

Præstelundskolen

Danske Bioanalytikere

Århus Fritids-og ungdomsskole – Lederteam – Omr. 3

Lundskolen

Projekt FOKUS – Skive handelsskole

Ladegårdsskolen

Haderslev Kristne friskole

Østhimmerlands Ungdomsskole

Djurslands Efterskole

Samsøgade Skole

Syddjurs Ungdomsskoler

Ung Syd

UngOdense

Professionshøjskolen UUC

Center for undervisningsmidler

University College Sjælland

University College Nordjylland – Studieadministrationen

Ung Vesthimmerland

Nørresundby Gymnasium og HF

Randers Tekniske Skole

Foa Randers

Toftevangsskolen

Riberhus Privatskole

Frie Skolers Lærerforening

Ungdomsskolerne Norddjurs

Vaarst Friskole

Vejlby Skole

Hoptrup Skole

Selandia

Engstrandskolen

Århus Fritidscentret i område 13

Holstebro Handelsskole

Diakonhøjskolen Århus

Center for Specialundervisning til

unge og voksne, BUF

Syddansk Erhvervsskole

Nordgårdsskolen

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Det danske center for miljøvurderinger

Det Frie Gymnasium – Nørrebro

Rønde Handelsgymnasium

Ungdomsskolerne Aars

Ung i Århus – Gadeteamet

Ung i Århus – Ungeenheden

Tingbjerg Skole

CSV – Kolding

CSV – Vejle

TH. Langs HF & VUC

VUC Århus

VUC på landsplan

VUC Holbæk

Vesterbakkeskolen

Brøndbyvester Skole

Egmont Højskolen

Hadsten Højskole

Krabbesholm Højskole

Adventure Efterskolen

Århus Fritids- og ungdomsskole

(Gadeteam) – Omr. 13

Rosenvangskolen

TEKO – Design & Business

Skive Tekniske Skole

Simac Svendborg

Humanica

Arbejdsmarkedscenter Midt

Allerød Gymnasium

Assentoftskolen

Kildevældskolen København

Lysbro Uddannelsescenter

Holbæk Kommune – Ungdomsområdet

Lyngholmskolen

Århus Universitet

Frijsendal Friskole

EUC Nordvest

Tradium Randers

UU – Aars

UU – Roskilde-Lejre


Foredraget Vanens kraftfulde magt

Kundeliste - Offentlige virksomheder

Er du og dine medarbejdere vilde med forandringer?

Eller er der delte meninger om, hvor gode forandringerne er? Sådan er det i hvert fald de fleste steder, hvor vi kommer ud i kommunale eller statslige virksomheder.

Vi har stor erfaring med at lave ledertræning, teamudvikling og foredrag for offentlige virksomheder. Herunder kan du se den totale liste over virksomheder, vi har arbejdet sammen med. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at tale med vores kontaktperson i en given virksomhed, så ring endelig til os, så formidler vi en kontakt.

Forsvarsministeriet

AirForce Training Centre

Århus Kommune – Strategi & Udvikling HR

Århus Kommune – Sundhed og omsorg

Næstved Madservice – Center for sundhed

Vesthimmerlands Kommune – SSP ungeteam

Vesthimmerlands Kommune – Administration og IT

Dagplejen Rebild Kommune

Socialpsykiatrien Ikast – Brande Kommune

Randers Kommune – PPR

Viborg Kommune – Job og velfærd

Viborg Kommune – Sundhed og omsorg

Region Nordjylland

Guldborgsund Kommune – Folkesundhed

Favrskov Kommune

Vesthimmerlands Kommune – UU

Vesthimmerlands Kommune – Borgmesterkontor, HR og Kommunikation

Vesthimmerlands Kommune – Pleje og omsorg

Vesthimmerlands Kommune – Lederforum

Vejle Kommune

Faaborg Midtfyn Kommune –

Sundhed og handikap

Faaborg-Midtfyn Kommune – Træning, aktivitet og rehabilitering

Faaborg-Midtfyn Kommune – Ledelse

Thisted Kommune

SKAT – “Projekt relationstalenter”

Pladsanvisningen Københavns Kommune

Arbejdsskadestyrelsen

Skatteministeriet

SKAT – Borger og virksomhed

Københavns Kommune CBSI – Center for beskæftigelse, sprog og integration

Slagelse Kommune – Center for sunhed

Vejdirektoratet

Københavns Kommune TMF (Panel)

Randers Kommune (Byråds- og direktionssekretariatet)

Københavns Kommune CAU

Norddjurs Kommune – Kontanthjælpsafd.

Favrskov Syd – Hjemmeplejen

Søværnets Operative Kommando – Skagen

Haderslev Kommune – Økonomiodriftsgruppen

Syddjurs Kommune

Lemvig Kommune

Ung i Århus – FC Horsensvej

Jobcenter – Faxe kommune

MED-Hovedudvalg Billund Kommune

Frederikssund Kommune –

Familieafdelingen

Ledergruppen ved Thisted Kommunes ældreafdeling

Haderslev Kommune – Beskyttet beskæftigelse

Socialpsykiatri og center for afhængighed – Guldborgsund Kommune

Mariagerfjord Kommune – Teknik og byggeafdelingen

Næstved Kommune – Center for politik og udvikling

Miljøministeriet

Kort & Matrikelstyrelsen

Statsforvaltningen Nordjylland

Kriminalforsorgen

Aalborg Kommune – Ældre og handikapforvaltningen

Sundhedsplejen Vejle

Ballerup Bibliotek

Hjælpemiddelinstituttet

Aalborg Kommune – Voksne og Handicap

Ny Haderslev Kommune

Kolding Kommune

Region Midtjylland

Odder Kommune

Gedved Kommune

Gentofte Kommune

Esbjerg Kommune – Sundhed og omsorgsforvaltningen

Randers Kommune – Borgerservice

Sorø Kommune – Socialpsykiatrisk Center

Vejdirektoratet

SKAT – Region Nordjylland

Morsø Kommune – Byplan – Natur og miljø

Århus Kommune – Områdeledelse

Københavns Kommune – Pladsanvisningen

Faaborg-Midtfyn Kommune – Center for Aktiv Indsats

Fredericia Kommune

Forsvarets Hovedværksteder

Statens IT

Morsø Kommune – Social og sundhed – Støberigaarden

Thisted Kommune – Handicap og psykiatri

Ikast-Brande Kommune – Socialpsykiatrisk center Syd

Ikast-Brande Kommune – Socialpsykiatrisk center Nord

Egedal Kommune – Materielgården

Hedensted Kommune – Myndighedsafdelingen

Norddjurs Kommune – Arbejdsmarkeds- sekretariatet

Norddjurs Kommune – It- og Digitalisering

Region Nordjylland – Specialsektoren

Psykiatrien – Region Nordjylland

Hjemmeplejen Thisted Kommune

Pædagogisk Center Næstved

Kolding Kommune – Senior og Socialforvaltningen

Thisted Kommune – Kulturrummet

Jobcenter Århus

Odense Kommune

Aarhus Kommune – Familiecenter Vejlby

Glostrup Kommune – It- og Digitalisering

Næstved Madservice

Ringkøbing – Skjern Bibliotekerne

Flyvevåbenet

Flyvevåbenet – Teknisk træning ACW

Naturstyrelsen

Thisted Kommune – Handicap og Psykiatri

Furesø Kommune – Vej og Park

Roskilde hjemmepleje

Gladsaxe Kommune – Udviklingssekretariatet

Vejen Kommune

Forsvarets Materielkommando

Gladsaxe Kommune – Vadgård ledelsesteam

Sundhed & Omsorg – Dist. Ribe syd

SKI – Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Lægemiddelstyrelsen

Hærhjemmeværnsdistrikt Herning

Favrskov Kommune

Vejdirektoratet

Dansk Blindebibliotek (Kulturministeriet)

Viborg Amt

Helsingør Kommune – Social og Sundhedsforvaltningen

Morsø Kommunes Genbrugsplads

Arbejdsmarkedscenter Midt, Århus

Visitations – og hjælpemiddelenheden Kalundborg Kommune

Vejen Kommune

Slagelse Kommune – Udvikling og arbejdsmiljø

Svendborg Kommune

Århus Kommune -Teknik og Miljø

Odense Kommune – Odense Tramway

Region Hovedstaden – IMT

Aarhus Kommune – Strategi og udvikling – HR

Århus Kommune

Århus Kommune – Kultur og borgerservice

Halsnæs Kommune

Rødovre Kommune

Svendborg Kommune


Kundeliste over foreninger, som Addfocus har samarbejdet med

Kundeliste - Foreninger

Det er vigtigt at bevare nerven og hjerteblodet i foreningen

Danmark er kendt for sin helt unikke foreningskultur. I Addfocus har vi også stiftet bekendskab med denne kultur, der er med til at gøre Danmark til det, vi er: Et stærkt samfund med værdier som ligeværd, frihed til forskellighed og respekt for den enkelte.

Gennem årene har vi samarbejdet med mange forskellige typer af foreninger fra fagforeninger over loger og patientforeninger til sportsforeninger og spejdere. Samarbejdet har været helt fra en peptalk til et længere udviklingsforløb.

Danske Bioanalytikere

HK – Ledende lægesekretærer

TAT

Netværk Danmark

Københavns Lærerforening

Kristelig Fagbevægelse

Mejeriforeningen

Vejle Amts Dyrlægeforening

Nyreforeningen

Foreningen Venture

Selvstændighedsfonden – Young Enterprise

Scleroseforeningen Hinnerup

Foreningen af Radiografer I Danmark

Lions Club Ikast

Jøsses Piger

Q98

IMU – Betania

Kirkens KorshærRanders

Dværgforeningen

KIU – Kvinder med kræft i underlivet.

HBUD – Hovedbestyrelsen

Round Table – Nørresundby

Socialdemokraterne i Kolding

Aalborg HIK DS1 volleyballkvinder

Socialt Lederforum

Kirkens Korshærs byarbejde

Den faglige personaleforening ved

Sparekassen Kronjylland

Group 8730

Havdrup Kirke

Kirkens Korshær – Odense

Scleroseforeningen Djursland

FTF

HK Kommunal

Lederne Midt-Nord

SL – Ældrenetværket

SL – Kreds Storstrøm

SL – Landsmødet

SL – Fagligt selskab

SL – Nordjylland

Socialpædagogisk center Næstved

Scleroseforeningen

Dansk Friskolsforening

Miljøforum Fyn

3F – Thisted-Mors

Dansk Sygeplejeråd

HBUD – Handikappede børn uden diagnose

Odd Fellow Palæet Varna

JCI – Mariagerfjord

JCI – Randers

Round Table Ikast

Hvide Klit Sommerlejr

Scleroseforeningen Rødekro

Forældreforeningen HBUD

Lions Club Vejle

Danmarks Naturfredningsforening

Adoption og Samfund

Round Table Kolding – 116

Frie Skolers Lærerforening Kreds 4

Ifspsyk – socialpsykiatrimedabejdere

Ladies Circle

Jydsk Håndboldforbund

Dansk Metal

Ungdommens Røde Kors

Det Danske spejderkorps Fyn

Det Danske Spejderkorps

Teknisk Landsforbund

HK Stat

HK Midt

HK Østjylland

Foreningen for danske døvblinde

Grønnevang Kirke

Radiograf Rådet

Gymnasieskolernes Lærerforening

FOA Sønderjylland

FOA Landselevaktivitet

FOA Thisted-Morsø

FOA Bornholm

FOA Lillebælt

FOA Trekantsområdet

Faggruppen af socialrådgivere

ved boformer for hjemløse

Rotary Skanderborg

Rotary Hadsten

Ejendomsmæglernes Landsforening

Frie Skolers Lærerforening

Odsherred Landboforening

Jydsk Håndboldkreds

Fodboldklubben Århus Fremad

DGI – Landskontoret

Rotary Odense Østre

Diabetes foreningen Hammel

Round Table Kolding

Frivilligcenter Ringkøbing

Odsherred Landboforening

Dansk Cøliaki Forening

Landsforeningen Rett Syndrom


Kundeliste over uddannelsesinstitutioner, som Addfocus har arbejdet sammen med.

Kundeliste - Institutioner

Konstant forandring – er det hverdagen i jeres institution?

I Addfocus kender vi alt til det. Vi har nemlig arbejdet med forandringsprocesser i årevis og i mere end hundrede institutioner landet over.

Som ledere eller medarbejdere i en institution har I sikkert ikke brug for en smart konsulent i slips og jakkesæt, som er klar med en plan. I har måske brug for en, der er klar til at ruske op i jeres måde at se verden på og jeres måde at arbejde sammen på – måske endda en, der selv har arbejdet på en institution.

Søndervang Dagtilbud

Autismecenter Vestsjælland(ACV

ACV (Team 12 + 13)

ACV(Team 6 + 7)

ACV (Lederteamet)

ACV (Team 12)

SL – Hospitalspædagoger

KFUM´s Sociale Arbejde – indsats på kanten

Café Parasollen – Viby

Landsbyen Sølund (Team 11)

Landsbyen Sølund (Team 12)

Landsbyen Sølund (Team 6)

Gimlehøj

Børnehaven Ajstrup Gl. skole

Virup SFO

Blå Kors Minibo – Hobro

Ballerup kommunes misbrugscenter

Børnehuset Hyldebo

Tjæreborg Østerby Plejecenter

Børnespecialcenter 2 – Tølløse

Fritidshjemmet v. Ladegårdskolen

Møllebækken Fjellerup

Botilbuddet Henning Smiths vej

Psykiatrisk center Randers

Bo- og Beskæftigelsescentret Vejen

Pleje- og demenscenter Klarahus

Høje-Gladsaxe Områdeinstitution

Dagcenter Kærhøj

Autismecenter Syd – Skovbo

Børnehuset Dalum

Kirkens Korshær Randers

Fortegården

Herfølge SFO

SFO Bøgen

Gl. Rye SFO

Margrethevejens vuggestue

Adelgaarden

Akva-2000 Fritids- & Ungdomsklub

Køkkenet Hinneruplund

Klubben Den Grønne Gren

Skærum Børne og Ungdomshus

Vuggestuen Minimax

Schubertsminde

Familiecenter Bjarkesvej

Trindvold

Thyborøn Børnecenter

Rosengaardskolens SFO

Firkløverskolen

Børnehaven Tryllefløjten

Botilbudet Thinggade

SFO Spiloppen

Mosaikken

Plejehjemmet Bøgehøjgård

Nordstjernen

Gammelgaardsskolens SFO

Dag- og døgntilbuddet Solbakken

Harboøre Omsorgscenter

Hasle Lokalcenter

Æblehuset

Øster Elkjær plejecenter

Aabyhøj dagtilbud

Lindebo

Skovhuset

Else Hus

Else Hus Dagcenter

Områdecenter – Vestergården

Dybkær Specialskole

Botilbuddet Pallesvej

Solskrænten Botilbud

DSI Hedehuset

Viften Midtfyn

Autismecenter Syd – Skovbogaard

Kronborghus

Blæksprutten

Solsikken

Børneinstitutionen Søstjernen

Holmstrupgård

Den Danske Diakonissestiftelse

Tulstrup Børnehus

Center for Misbrug og Socialt Udsatte

Grenen Glesborg

Tingagergården

Boenheden Skive

Børnehaven Bækkestien

Lokalcenter Toftegården

Døgninstitutionen Frørupvej

Kernehuset

Specialbørnehaven Skovhuset

Lokalcenter Søholm – Århus Kommune

Socialpsykiatrisk Center, Sorø

Livsværkstederne, Gellerup, Århus

Børnehuset SPIREN, Hillerød

KFUM´s Sociale Arbejde – Sundhed gennem psykosocial indsats

Palleshave Bo – og aktivitetscenter

Socialpsykiatrisk Center Grønnehaven

Nordstjernen

Børnehuset Hyldegården

Djurslandsskolen

Regnbuen

Børneinstitutionen Sanderum Tingløkke

Børnehaven Solnæs

Plejecenter Strandhøj

Beskyttet Beskæftigelse – Haderslev

Børnecenter Vestervig

Enggården Plejehjem

Søndervang Dagtilbud

Strandhøjen Plejehjem


Kundeliste - Private virksomheder

Kan du finde dit skrivebord – eller går forandringerne også stærkt hos jer?

“Det eneste konstante er forandring”.

Vores erfaring med private virksomheder går helt tilbage til Addfocus’ start i år 2000. Gennem årene har vi samarbejdet med tusindvis af chefer, ledere og medarbejdere i det danske erhvervsliv. Hvis du har spørgsmål til, hvad vi kan gøre for din virksomhed, så slå på tråden – vi har altid tid til at tale om trivsel og samarbejde på arbejdspladsen.

Novo Nordisk – Medicinal og Biotek

Danske Bank

TDC Totalløsninger A/S

TDC A/S – Forretningsudvikling og Logistik

LEGO A/S

Syddanske Medier

Falck Securitas

Falck Danmark A/S – Århus

Falck Nutec A/S

Sonofon A/S

DONG Energy

Vestas Off Shore

Vestas Wind Systems A/S

Vestas People & Culture A/S

Vestas Control Systems A/S

Vestas Machining A/S

Vestas Blades Technology R&D

Vestas Product Platforms R&D

Dansk Supermarked

TrygVesta industri – internationalt salg

TrygVesta

MatchWork World Wide

VELFAC A/S

Novo Nordisk A/S

OK a.m.b.a

Horsens Statsfængsel

Novozymes A/S – Bagsværd

Grontmij | Carl Bro

Nordisk Film – NOH

Realkredit Danmark

Egmont Administration A/S

Arla Foods amba BU UK

Grundfos A/S

Grundfos Management A/S

Jysk Sengetøjslager

Dansk Landbrugsrådgivning – Økonomi IT

Arla Foods amba

Nordea Bank Hinnerup Afd.

TopDanmark

Colgate-Palmolive

Sydbank A/S

Kristelig Fagbevægelse, Direktionen

Nordea Private Banking København

Nordea Silkeborg

Bilka A/S

Job Vision

HNG Midt-Nord A/S

Hoffmann A/S

Landbo Syd

Bording Data A/S

Amadeus Danmark

Smurfit Kappa Danmark A/S

CapaSystems A/S

Nordea Bank Danmark A/S

Miljøcenter Fyn/Trekantsområdet I/S

Ejendomsmæglernes Landsorganisation

Nuskin

Invita Køkkener A/S Ballerup

Mjølner Informatics A/S

Dansk Landbrugsrådgivning – Økonomi og Virksomhedsledelse

Esvagt

Engodsag.dk

Coface Danmark

Global Connect

Christensen Kjærulff

Dynaudio

Minimum

Sparekassen Kronjylland

Odense Renovation

Ledernes Konferencecenter

Company Mobile

Logic Media

Atlantic Hotel Århus

Leo Pharma

Caverion

Centrum Pæle

Arbejdernes Andels Boligforening

ATP Haderslev

Nordjyske Medier

Boligportal.dk

Al2Bolig

Bandagist Centeret

Berner A/S

Østjysk Energi

EBAY – Den blå avis

TRYG – Kundeservice og Salg

DONG E&P A/S

Dancopter

Greenabout Bornholm

Confex

Teknologisk Institut

Dermapharm

Leo Pharma

NCC

Picca Automation A/S

Lifecoach ApS

Arkitektgruppen Regnbuen K/S

Unisense A/S

Dalton Betonelementer A/S

GreenHouse

NNIT a/s

Naviair

Kram Madservice

Faxe Erhvervsråd

Reklamebureauet Pravda A/S

Decoplant

Hasseris Boligselskab

Exiqon

Pravda

Nilles Kro

Vestergaard Marine Service A/S

AGA A/S

Dansk Landbrugsrådgivning – Personale & HR

SuperGros A/S

SuperGros A/S – Disponenter

Scotsport

Jobkompaniet

Renovest I/S

DLG

Fonden Bakkegaarden

FKI Logistex A/S

Novozymes A/S – Fuglebakken

Amanda Seafoods A/S

Ringkøbing Landbobank

INVITA Køkkener Århus

Århus Sporveje

Aarslev Kro & Hotel

M2 Inventar

Boelskifte Planlægning

Bertrams Hotel

Moth & Partners

Forever Living Products

Focus Locus

Andelskassen Fyn

Danske Andelskassers Bank A/S

PER Intercoiffure

NOVAX ApS

Transportgruppen A/S

Quattro Arkitekter A/S

Nørresundby Bank

Centrovice

KODA

Chora Software Design

Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest

Syddanske Medier

Røsfeld

Promedia

Telenor

Kvist & Jensen A/S

Thyborøn Fiskeauktion

SundTrivsel A/S

J. Hvidtved Larsen

Betterways –

Proceskonsulentuddannelsen

Bandagist Centret

B. Braun Medical A/S

Easy2click

Magtor

Vestjysk Bank

TDC Hosting – Ledergruppen

Telia – Bredbånd

Rockwool International

Politiken

Sauer Danfoss

IMCD Denmark

Novozymes A/S – Kalundborg

Fujitsu

Cybercity

Galten Elværk

Danmarks Radio

Beierholm

Emerson Commercial & Residential Solutions

BO-VEST

Webapoteket Hadsten

Dansac

Skive Anlæg & Entreprenører

NorthMedia

DanDomain

CULT

TV2 Nord

Nordic Computer

Statoil

Abakion

Terma

Viby El-værk

Brabrand Elselskab

Lokalenergi

KEN Storkøkken A/S

Findus Danmark A/S

Maconomy Danmark

Park Bio

Pharmexa

RevisionsPartner A/S

J.C. NØRGAARD Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Islands Turistråd

Sparekassen Østjylland

Landbo Syd

NuD´Nu Aps

Arnold Busck International Boghandel A/S

AP Farver

Innovation Randers A/S

Fertilitetsklinikken

Degrémont A/S

Yding Smedie A/S

Betech Data A/S

Nybo Jensen Konfektion A/S

Concept Tryk ApS

Krone Kapital A/S

Solar Danmark A/S

Glud & Marstrand

Valora Trade Danmark

Gumlink A/S

Bilhuset Bornholm

NNE Pharmaplan

VikarService Østjylland

Hwam Heat Design A/S

Sander Design A/S

Århus Lokalbank Hovedsædet

Århus Lokalbank – Kundearrangement

AVV I/S

Sandwich Caféen

Dansk Skuespiller Katalog

Netkoncept

N-Team

Kangamiut Seafood A/S

Nyfrost

Strongmind

Contrast ApS

DK-International food A/S

Cristplant

Royal Canin

Frode Laursen A/S

MAN Diesel & Turbo

Arkitektgruppen Regnbuen K/S

ATEA

Munck Asfalt A/S

Dansk Revision

ACO Funki

Fred Olsen Windcarrier

DS Certificering

Vattenfall

Telia – Mobiltelefoni

Front Media

Berner

Sekstanten Slagelse

Sekoia


100.000 deltagere tager ikke fejl. listen over tilfredse kunder hos Addfocus er lang.

Kundeudtalelser

Kundeudtalelser - det siger vores kunder

Det er let at rose sine egne foredrag og kurser. For troværdighedens skyld er det dog vigtigere, hvad andre siger om vores arbejde. I Addfocus er vi derfor meget bevidste om værdien af vores kunders mening. Her på siden kan du læse rigtig mange kundeudtalelser fra vores kurser, foredrag og procesforløb. I bunden af siden finder du en fuld kundeliste opdelt efter brancher. Vi tror, du vil opleve, at vi er erfarne, troværdige og dygtige!

"Jeg kan på det kraftigste anbefale Allan til alle virksomheder, som arbejder på at gøre kommunikation endnu bedre."

Tak for et velforberedt oplæg om sygefravær, som i sig selv er svært at italesætte. Du ramte os og medarbejderne spot on!

En stor tak for en fantastisk, anderledes og sjov temadag ved Kompetencecenteret, der efterlader os alle med eftertanker.

En varm anbefaling. Allans formidlingsevne er suveræn, han har sit publikum med hele vejen igennem. Det er konkret og håndgribeligt.

Fantastisk god energi, humor og viden. Det var 2 rigtig gode timer med højt fagligt niveau og virkelig et indspark af positiv energi.

Du ramte meget præcist ind i nogle af de udfordringer vi står med og vi kan bruge værktøjerne fremover til at forstå hinanden bedre.

Kære Allan.
Det er rigtig nok os der takker.
Det var den perfekte afslutning på vores kursus!

Du er meget inspirerende og underholdende. Mine medarbejdere og jeg nød så meget at få både faktuel viden og indsigt!

Vi siger mange tak for sidst, Det var 3 super gode og meget givende timer vi havde sammen med dig i går!

Fantastisk Inspirerende, motiverende og yderst relevant! Du ramte plet på det faglige, personlige og humoristiske plan.

Har du lyst til at se ALLE vores kunder? Så klik på knappen for at se kundelisterne opdelt efter branche >>