Kommunikation & Relationer

“Mange 1000 tak for et fint samarbejde og to rigtig gode og inspirerende dage med Teamudvikling.

Formålet med vores weekend var at øge bevidstheden om, hvad der giver værdi og energi i hverdagen, samt hvordan vi via aktive tilvalg og fokus, kan bruge vores egne og hinandens ressourcer bedst.

Alle medarbejder har givet udtryk for, at det var en rigtig god weekend, og det var en fornøjelse at opleve kombinationen af din professionelle tilgang, dit store engagement og din meget fine fingerspidsfornemmelse. Vi har til fulde fået opfyldt vores forventninger.”

Gitte Larsen, Viceskoleleder, Nordgårdsskolen, Roskilde Kommune

Deltagerkommentarer:

  • Fint doseret med oplæg og øvelser/opgaver.
  • Godt med mulighed for at rose andre.
  • Fint at vi bliver mere personlige og tør give positiv og negativ feedback. En god måde at rose på, som man ikke når i hverdagen.
  • Det var et meget inspirerende indhold. Socialt er det givende at være sammen med kollegaer under de rammer.
  • Vi fik genopfrisket flere ting og fik nye indgangsvinkler til samarbejdsmetoder/synsvinkler.
  • Jeg har i forvejen fokus på mit eget ansvar i forhold til relationen. Denne weekenden gav mig nye redskaber til “forbedringer”.