Samarbejde og relationer

“Samarbejde og relationer er vigtig når det drejer sig om trivsel og arbejdsglæde. Det er også det hver især har en oplevelse af, når der har været arbejdssituationer der har været særlig konstruktive, udviklende, udfordrende og givtige ikke alene ift., selve processen og arbejdsopgaven, men også på det personlige plan.

Det var også det dagen tog udgangspunkt i, da vi på tværs af teams og matrikler mødtes til et inspirerende samvær med fokus på videreudvikling af det eksisterende tværfaglige samarbejde.
Gennem fælles øvelser blev de kollegiale relationer udbygget via det fælles sprog, og fokus blev dermed sat på relationerne og betydningen af hvad den enkelte kan gøre for at skabe disse relationer på en god måde, idet al bevægelse starter indefra.
Dagen blev professionelt leveret og gjort levende med en afstemt balance mellem alvor og humor, hvilket havde en afsmittende virkning på dagen.

De tilbagemeldinger der har været på dagen kan opsummeres i følgende:
”Vi bærer alle et fælles ansvar for at ting lykkedes, idet hver især vælger det udgangspunkt de ønsker for dagens opgave. Samtidig er det vigtigt at huske på at værdsætte og fejre hinanden og succeserne, idet det kan bidrage til at vi hjælper hinanden med at gøre mere af det der virker”

Asbjørn virkede meget velforberedt og professionel – og der var god energi fra start til slut.”

Jesper Møller-Iversen, Administrationschef, Sygehus Sønderjylland