Det psykiske arbejdsmiljø

“Vi har i SundTrivsel A/S gennemført en APV, som vi gerne i samarbejde med vores medarbejdere ville lave en opfølgning på af ca. en dags varighed. Dagen skulle omhandle det psykiske arbejdsmiljø. Vi tog kontakt til Addfocus, for at få dem til at være proceskonsulent på denne opgave.

Addfocus havde forud for dagen sat sig godt ind i opgaven. Vi havde en super god dag ikke mindst takket være Addfocus professionelle og neutrale tilgang til opgaven. Asbjørn gjorde processen super god for os som ledere og ikke mindst for vores medarbejdere. Han førte os gennem dagen, således vi kom de væsentligste temaer igennem på en anerkendende måde. Asbjørn var super skarp til at ”parkere” og uddelegere de temaer der kom frem, til de rette personer, således der bliver taget action på udfordringerne. Alt sammen med smil, humor og i et anerkendende perspektiv. Vi har også kun fået positive tilbagemeldinger fra vores medarbejdere. Efter dagen havde ledergruppen en opfølgende snak med Asbjørn, hvor vi fik yderligere gode råd til, hvordan vi som ledere kan arbejde videre med de temaer der kom frem på dagen.
Jeg kan varmt anbefale Addfocus til lignede opgaver.”

Bende Næsted Salgsdirektør i SundTrivsel A/S