Sammenlægning af flere institutioner til én

“Til at kickstarte samarbejdet i mellem bo- og aktivitetstilbud for personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne som i efteråret 2011 var blevet lagt sammen, havde jeg lavet en aftale med Addfocus om et todages forløb.
Allan ramte fuldstændig plet i forhold til de ønsker jeg havde til dagene.
Vi var en gruppe på ca. 60 personer og samtlige deltagere, var meget begejstrede for Allans måde at føre os igennem dagene på samt de budskaber han kom med. Allan kommunikerer på en tydelig og letforståelig måde som “gik rent ind” hos alle hvilket er en forudsætning for, at de gode budskaber bliver hørt. Alle gik fra dagene i en positiv stemning med tro på fremtiden og lyst til at samarbejde på tværs og det har efterfølgende kunne mærkes når vi mødes i forskellige sammenhænge. Vi har lavet aftale med Allan om opfølgning i 2012 og det glæder vi os alle meget til.”

Annette Kjærgaard Sørensen – forstander – Viften

“Det var nogle super gode dage på Fåborg Fjord ! God afveksling mellem øvelser og snakke blandt personale som ikke alle kender hinanden.På intet tidspunkt kedeligt ! God energi med hjem – tak !”

Mai Britt Søndergaard Thomsen – Hjemmevejleder – Viften