2 dage om Trivsel & Arbejdsglæde og Social Kapital

“Allan er absolut fantastisk til at undervise og virker rigtig godt på modtageren. Han får modtageren til at slappe af og modtage alt hvad der kommer ud af hans mund. Dette var ikke et kursus hvor man begyndte at sidde og kigge på uret. Tiden fløj grundet de afvekslende øvelser.
Det er første gang hvor hele ungdomsområdet er samlet til kursus, og jeg føler at alle har fået noget med hjem at tænke på og arbejde videre med. Allan formåede at ramme alle uanset vores forskellighed. ”

Mia Petersen – Afdelingsleder – Ungdomsområdet Holbæk Kommune

“HOLD DA OP!!
Et vandfald af gode, betydningsfulde, berigende og rørende tanker og følelser har ramt mig på disse 2 dage. Fra jeg gik i går, til jeg kom igen i dag, har jeg glædet mig til at komme tilbage! Og det er ikke bare fordi du er sjov og underholdende. Nej, det er din indsigt og dine talegaver, strukturen, citaterne, billederne og øvelserne der har gjort det til en rigtig god oplevelse. En overvældende oplevelse. Lærerig. Det er så let at blive involveret og engageret, så berigende og aktivt. Jeg har nydt din evne til at formulere dig. Du er fabelagtig og jeg har følt mig hensat til de bedste timer i selskab med kloge jyske højskoleforstandere. For klog det er du. Tak – af hjertet tak!!”

Yemisi Andersson – Ungdomsområdet – Holbæk Kommune

“Samlet har du leveret en energipakke. Du fylder rummet på en god måde – og bevarede jordforbindelsen, så ikke alt akademiseredes. Du fik formidlet og fik vores øjne op for, at ‘hvis man blot ændrer lidt’, så kan det rykke. Det vigtige er ikke at alt er ‘forkromet’.
Du var god til at ‘få enderne’ til at nås, på trods af deltagernes forskellighed – og rigtig god til at skabe en ramme, hvor man fik kommunikeret på tværs af organisationen. Nogle af sentenserne (“én grad” eksempelvis) hænger lidt rundt i rummene efterfølgende. Vi ønskede dagene som en reminder om, hvordan vi fastholder en høj grad af social kapital – den har vi fået……og vi tror, at den vil afsætte spor drypvis hen over den kommende tid.”

Søren Myrup – Leder – Ungdomsområdet Holbæk Kommune

“Jeg synes, det både var en kanon fællesoplevelse og et rigtig godt samt lærerigt kursus, der vekslede dejligt mellem foredrag og interaktivitet. Jeg tog en masse noter, som virkelig har givet mig stof til eftertanke og et værktøj i min undervisning og samvær/samarbejde på jobbet samt naturligvis også i den private sfære. Endelig har jeg delt generøst ud til kolleger af min nyerhvervede viden.”

Ruth Jensen – Lærer – Ungdomsskolen

“Allan var velforberedt og inspirerende også i forhold til metoder. Bør overveje hvor meget han sætter sig selv i spil.. egen skæbne! Han formåede at bryde “fagfaglige” skel ned, om det rykker ved vore vaner, kræver indsats af os selv, men det kommer om muligt på dagsordenen. … postkortet til mig selv er jo ankommet, tankerne flyver for en stund tilbage til dagene, det er fint. om muligt vil denne oplevelse have været med til at fastholde at vi er i en levende organisation.”

Mads Buus Madsen – Leder – SSP & Ungdomsklubber

“Godt arrangement både på form /indhold og gennemførelse.
Vi, 10. klassecentret , arbejder videre med den ene grad i vores afdeling på lærermåder :-)”

10. Klassecentret

“Du fremstod professionel og underholdende på samme tid. Du havde svar på rede hånd. Du havde god afveksling mellem faglighed og anekdoter fra din egen virkelighed. Forløbet var afvekslende og varieret. Der var god sammenhæng mellem øvelser og oplæg iblandet overraskende pointer og nye vinkler.
Vi fik flere fælles ord og begreber på problematikker og udfordringer i vores arbejde.
Fokus på tolerance overfor sine kollegaer, samt forståelse for, at vi ikke nødvendigvis har samme forståelse for de samme begreber.realistiske mål – “1 grad…”
Vi har opnået en fælles referenceramme, nogle fælles metaforer, som kræver færre ord for at skabe fælles forståelse.
Udbytter ligger primært hos os selv i vores afdeling, ikke så meget i forhold til organisationen.”

Ungdomsklassen

“Overordnet godt og relevant.
God variation mellem oplæg og praksis – fint at man selv skulle være aktiv en stor del af tiden. Givende også at møde andre end dem fra ens egen afdeling.
Vi kan godt drage nytte af det i det daglige arbejde – faktisk har vi vendt tilbage til flere af elementerne.”

Vangkvarteret

• En god fælles oplevelse med udgangspunkt i én selv og ikke kun éns faglige jeg.
• God forberedelse før dagene – især pga formødet.
• Godt diskussioner/provokationer blev stoppet før udvikling
• Godt med tid til at tage et notat
• For tidligt at postkortet blev sendt – kunne huske for meget af det man havde skrevet – ikke nå at handle på tingene
• Godt at materialet er sendt til os så man kan læse det ind imellem
• God veksling mellem powerpoints og eksempler – gør det meget levende
• Ved hjælp af statements husker man bedre
• processen bedre end resultatet – med at finde frem til de 3 ord
• Du var meget åben og ærlig og fremstod som en rigtig engageret og levende “lærer”
• GRUS – gruppeupdviklingssamtale – ser vi frem til. God øvelse som vi allerede har implementeret.
• Vigtigt at vi fastholder udviklingen/processen og den ikke bliver glemt
• Vigtigt at de personer, der ikke deltog i kurset, bliver inddraget
“Alt i alt nogle fantastiske dage med rigtig meget at tænke over og arbejde med. Tak for det.”

Sekretariatet