Den værdibaserede personalepolitik

– fra strategi til hverdags værdi

“Vi var en gruppe administrative medarbejdere fra en stor uddannelsesinstitution afsted på et 2-dages seminar, hvor temaet var at få den nye værdibaserede personalepolitik ud at leve i vores arbejdsdag.

Asbjørn formåede at lave en perfekt kombination af teori og praktiske øvelser, hvor naturen også blev taget i brug og vi blev udfordret i at tænke og være sammen med hinanden på en anderledes og spændende måde.

Det omskiftelige vejr og aktiviteter arrangeret af konferencestedet, bragte os ud i nogle udsving og omveje. Men Asbjørn er en rigtigt dygtig oplægs- og tovholder, der sørger for at man bliver medbestemmende i programmet og får samlet op og bragt tilbage på rette spor.
Derudover er Asbjørn en behagelig person, der efterlader deltagerne med en følelse af at man har været i trygge og meget kompetente hænder.”

Rikke Lunde – Studieadministrativ koordinator – Sundhedsuddannelserne – Univeruniversity College Nordjylland